Монгол Даатгал компани 2019 оны 12 сарын 16-ны өдрийн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 372 тоот тогтоолын дагуу хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжсэн билээ. Хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хоёр дахь ээлжит хурлаа 2021 оны 04-р сарын 30-ны өдөр 15:00-16:00 цагийн хооронд цахим хэлбэрээр амжилттай зохион байгуулж нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.8% хувийн ирцтэй байлаа. Хурлаар компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт мөн ТУЗ-ын хурлын төсвийг батлав. 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэртэй (энд дарж үзнэ үү) танилцана уу.