Монгол Даатгал ХК нь 86 жилийн арвин туршлагатай, Монгол улсын ууган даатгагч билээ. Бидний мэдлэг, туршлага, санхүүгийн тогтвортой байдлыг үнэлдэг эрхэм харилцагч нар маань үнэт зүйлсээ даатгуулахаар Монгол Даатгал ХК-ийг сонгодогт баярлалаа.


Таны гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэлд урьдчилан таашгүй эрсдэлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн сэргээх зардлыг энэхүү даатгалаар олгоно.

Юуг даатгуулах вэ?

Бүх төрлийн гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

Үндсэн эрсдэл:

 • Галын
 • Байгалийн
 • Сантехникийн

Нэмэлт эрсдэл:

 • Цахилгаан эрчим хүчний
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
 • Хулгай, дээрмийн

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд:

 • Даатгуулагчийн овог, нэр
 • Даатгуулагчийн регистрийн дугаар
 • Даатгуулагчийн хаяг, утасны дугаар
 • Даатгалын зүйлийн байршил, хаяг
 • Тоног төхөөрөмжийн нэр, жагсаалт, модель
 • Бүртгэл, серийн дугаар
 • Үйлдвэрлэсэн огноо

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцох вэ?

 • Даатгалын зүйлийн үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг баримтлан даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.

Нөхөн төлбөр авахдаа ямар материал бүрдүүлэх вэ?

 1. Даатгуулагчийн өргөдөл /маягтын дагуу/
 2. Холбогдох мэргэжлийн болон эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт /даатгалын эрсдэлээс хамаарна/
 3. Эрх бүхий байгууллагын хохирлын үнэлгээний тайлан
 4. Даатгалын гэрээ, гэрээт баталгааны эх хувь
 5. Хөрөнгөтэй холбоотой баримтууд
 6. Хохирлыг орчинг харуулсан фото зураг

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn

ДААТГАЛЫН ЗӨВЛӨХТЭЙ ХОЛБОГДОХ

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай даатгалын зөвлөх тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.