Монгол Даатгал ХК нь 86 жилийн арвин туршлагатай, Монгол улсын ууган даатгагч билээ. Бидний мэдлэг, туршлага, санхүүгийн тогтвортой байдлыг үнэлдэг эрхэм харилцагч нар маань үнэт зүйлсээ даатгуулахаар Монгол Даатгал ХК-ийг сонгодогт баярлалаа.


Таны гэрийн тавилга, эд хогшилд гэнэтийн таашгүй эрсдэлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн сэргээх зардлыг энэхүү даатгалаар олгоно.

Юуг даатгуулах вэ?

Гэр ахуйн тавилга, эд хогшил

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

Үндсэн эрсдэл:

 • Галын
 • Байгалийн
 • Цахилгаан эрчим хүчний
 • Сантехникийн

Нэмэлт эрсдэл:

 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд:

 • Даатгуулагчийн овог, нэр.
 • Даатгуулагчийн регистрийн дугаар.
 • Даатгуулагчийн хаяг, утасны дугаар.
 • Даатгалын зүйлийн марк, регистер, байршил, хаяг.

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцох вэ?

 • Даатгалын үнэлгээг зах зээлийн үнээр тогтооно.
 • Даатгалын хураамжийг тооцохдоо тухайн даатгалын зүйлийн  материалын бүтэц, хийц, зориулалтаас хамааруулан тогтооно.

Нөхөн төлбөр авахдаа ямар материал бүрдүүлэх вэ?

 1. Даатгуулагчийн өргөдөл /маягтын дагуу/
 2. Холбогдох мэргэжлийн болон эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт /даатгалын эрсдэлээс хамаарна/
 3. Эрх бүхий байгууллагын хохирлын үнэлгээний тайлан
 4. Даатгалын гэрээ, гэрээт баталгааны эх хувь
 5. Хөрөнгөтэй холбоотой баримтууд
 6. Хохирлыг орчинг харуулсан фото зураг

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn

ДААТГАЛЫН ЗӨВЛӨХТЭЙ ХОЛБОГДОХ

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай даатгалын зөвлөх тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.