Хорт хавдрын эрсдэлийн “Амгалан” даатгал

HomeИргэдийн даатгалЭрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгалХорт хавдрын эрсдэлийн “Амгалан” даатгал

Маягт СЗХ04008

 

Даатгалын бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн маягт

1 Мэдэгдэл огноо Он 2021 Сар 06 Өдөр 08
2 Мэдэгдэл гаргагчийн оноосон нэр Монгол Даатгал ХК
3 Даатгалын бүтээгдэхүүний нэр Хорт хавдрын эрсдэлийн “Амгалан” даатгал
4 Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэр Эрүүл мэнд, эмчилгээний зардлын даатгал
5 Даатгалын бүтээгдэхүүнийг борлуулах тухай эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр Шийдвэрийн нэр Огноо Дугаар
ТУЗ-ийн Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн бүртгүүлэх болон Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн журмыг батлах тухай 2021.06.07 21/17
6 Цахимаар борлуулах эсэх                  ☐Тийм              ☒Үгүй
7 Даатгалын хураамжийг тооцоолсон актуарч Овог Нэр
Батзориг Даваасүрэн
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
8 ☐Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинээр борлуулах

☒Даатгалын бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх

Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
9 Даатгалын зүйл ·       Монгол улсын болон гадаадын харъяат 18-60, 61-75 насны иргэдийн эрүүл мэнд
Даатгалын үндсэн эрсдэл ·        Амгалан багц:

Олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан Олон улсын өвчний 10 дугаар ангиллын /ICD10/ C00-C97 ангилалд хамаарах шинээр үүссэн хорт хавдар, тунгалгын булчирхай, гематопиетик болон холбогдох эдүүдийн шинэ үүсэл /C81-C96/, in-situ /D00-D09/-н дагуу анх удаа оношлогдсон хорт хавдар;

·        Амгалан Плас багц:

Олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан Олон улсын өвчний 10 дугаар ангиллын /ICD10/ C00-C97 ангилалд хамаарах шинээр үүссэн хорт хавдар, тунгалгын булчирхай, гематопиетик болон холбогдох эдүүдийн шинэ үүсэл /C81-C96/, in-situ /D00-D09/-н дагуу анх удаа оношлогдсон хорт хавдар;

·        Амгалан Экстра багц:

Хавдар:

Олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан Олон улсын өвчний 10 дугаар ангиллын /ICD10/ C00-C97 ангилалд хамаарах шинээр үүссэн хорт хавдар, тунгалгын булчирхай, гематопиетик болон холбогдох эдүүдийн шинэ үүсэл /C81-C96/, in-situ /D00-D09/-н дагуу анх удаа оношлогдсон хорт хавдар;

Хүнд өвчин:

А) Зүрх судас:

– Титэм судасны артерийн хагалгаа;

– Олон улсын өвчний 10 дугаар ангиллын /ICD10/ I20-I25 ангилалд хамаарах шинээр үүссэн зүрхний ишеми өвчний үед хийгдэх титэм судасны bypass хагалгаа;

– Зүрхний хавхлагын хагалгаа;

– Олон улсын өвчний 10 дугаар ангиллын /ICD10/ I34-I39 ангилалд хамаарах шинээр үүссэн зүрхний хоёр хавтаст хавхлагын хэрлэгийн бус гаралтай эмгэгүүд;

Б) Төв мэдрэлийн системийн өвчлөл:

– Тархи нугасны бүрхүүлийн хоргүй хавдар (ICD10/D32, D33, D35.2/;

– Тархины судасны өвчин /ICD10/ I60-I69; I72.0, I72.5; Q28.0-Q28.8;

– Тархины бүрхүүлийн хоргүй хавдар /ICD10/ D32;

– Өнчин тархины хоргүй хавдар D35.2;

– Гемангиома D18;

– Паркинсоны өвчин G20-G26.

Даатгалын нэмэлт эрсдэл ·        Онгоцны тийз , замын зардал зочид буудал

·        Шарил буцаах зардал

·        Эмнэлгийн орчуулагчийн зардал

·        Зорчид буудалд байрлах зардал

·        Визний хураамж

·        Орчуулагчийн зардал

Даатгалын хураамжийн хувь, хэмжээ Даатгалын хураамж нь даатгуулагчийн нас, хамгааалалтын төрөл зэргээс хамааран ялгаатай тогтох ба хураамжийн доод хэмжээ 130 евро байна.