Санхүүгийн мэдээлэл

HomeБидний тухайСанхүүгийн мэдээлэл

2019 оны тайлант хугацаанд Монгол Даатгал ХК нь амжилтаа бататган, зах зээлд тэргүүлэгч байр сууриа хэвээр хадгалан, дараах амжилтуудыг үзүүллээ.

Даатгалын зах зээлд эзлэх хувь

Санхүүгийн мэдээлэл

Санхүүгийн голлох үзүүлэлтүүд

Санхүүгийн мэдээлэл

Санхүүгийн голлох үзүүлэлтүүд

Санхүүгийн мэдээлэл