Даатгалын тохиолдлын үед авах арга хэмжээ

HomeНөхөн төлбөрДаатгалын тохиолдлын үед авах арга хэмжээ

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН ҮЕД
 • Замын цагдаагийн газарт дуудлага өгөх /102/
 • Хүн гэмтсэн тохиолдолд Яаралтай түргэн тусламжийн утсанд дуудлага өгөх /103/
 • Монгол Даатгал ХК-ийн 1800-1990 утсанд дуудлага өгөх /Ингэснээр та дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авах/
 • Зураг авч, бичлэг хийх
ГАЛЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮЕД
 • ОБЕГ, гал унтраах ангид дуудлага өгөх. /105, 101/
 • Монгол Даатгал ХК-ийн 1800-1990 утсанд дуудлага өгөх. /Ингэснээр та дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авах боломжтой/
 • Харьяадагдах СӨХ, ОСНААК-т дуудлага өгөх
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын утсаар холбогдон дуудлага өгч ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоолгох
 • Зураг авч, бичлэг хийх
БАЙГАЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮЕД
 • ОБЕГ-т дуудлага өгөх /105, 101/
 • Монгол Даатгал ХК-ийн 1800-1990 утсанд дуудлага өгөх. /Ингэснээр та дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авах боломжтой/
 • Зураг авч, бичлэг хийх
 • Байгалийн гамшигт явдлын үед цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын утсаар холбогдон дуудлага өгч ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоолгох
ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭРСДЭЛИЙН ҮЕД
 • ОБЕГ-т дуудлага өгөх /105, 101/
 • Монгол Даатгал ХК-ийн 1800-1990 утсанд дуудлага өгөх. /Ингэснээр та дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авах боломжтой/
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын утсаар холбогдон дуудлага өгч ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоолгох
 • Зураг авч, бичлэг хийх