mn en kr

Даатгалын хугацааны мэдээлэлДаатгалын хугацааны мэдээлэл


Жолоочийн хариуцлагын даатгалын гэрээний хугацаа дуусаж байгаа даатгуулагч нартаа зориулан дуут мессежийг тухай бүрт нь илгээж гэрээний сунгалтыг бүх орон нутагт болон хотын бүх дүүрэгт байрлах салбарууддаа хийж үйлчилж байна.


Гэрээний хугацаа дуусаж байгаа даатгуулагч нарт


Дуут мессежээр
санамж илгээнэ.


Гэрээний сунгалтыг бүх салбаруудаар хийнэ.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ