mn en kr

Даатгалын зөвлөх үйлчилгээДаатгалын зөвлөх үйлчилгээ


Бид харилцагчдын үйл ажиллагааны чиглэлд үндэслэн эрсдэлийн судалгаа хийн үнэлж даатгалын болон аюулгүй ажиллагааны бодлого, журмыг тодорхойлоход мэргэжлийн түвшинд зөвлөгөө өгч хамтран ажилладаг. Мөн даатгуулагч, харилцагч байгууллагуудын гаргасан хүсэлтийн дагуу бүх төрлийн даатгалын зөвлөгөө, сургалтуудыг өгнө.


1. Эрсдэлийн удирдлагын зөвлөгөө

Харилцагч байгууллагын ажилтнууд, даатгалын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд болон жолооч нарт тусгайлан зориулсан “ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЦОГЦ” сургалтыг зохион байгуулан хамтран ажилласаар байна.

2. Гамшгийн менежментийн зөвлөгөө

Гэнэтийн эрсдэл, аюул, ослын үед даатгуулагч болон онцгой байдлын алба /бусад мэргэжлийн байгууллагууд/-аас авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээ, учирч болзошгүй хохирлыг бууруулахад зориулсан үзүүлэх тоглолт, сургалтыг ОБЕГ болон бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ