mn en kr

Хөнгөлөлт, урамшуулалтХөнгөлөлт, урамшуулалт


    Candy /зөвхөн иргэдэд/

  1. Тээврийн хэрэгслийн даатгал хийлгэсэн харилцагчид хураамжийн орлогын 10%-тай тэнцэх candy оноогоор урамшуулж харилцагчийн гар утас руу явуулж бэлэглэж байна.
  2. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал болон Гадаад зорчигчийн даатгал хийлгэх тохиолдолд даатгуулагч өөрийн мобикомын утсанд хуримтлагдсан Candy оноогоор хураамжийн төлбөрөө барагдуулах боломжтой.ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ