mn en kr

Даатгалын тохиолдлын үед авах арга хэмжээДаатгалын тохиолдлын үед авах арга хэмжээ1. Бүртгүүлэх

Шуурхай албаны 24 цагийн дуудлагын төв 1800-1990 дугаарт холбогдон даатгалын тохиолдлыг бүртгүүлэх. 


2. Мэдэгдэх

Даатгалын тохиолдол болсон даруй холбогдох мэргэжлийн байгууллагын утсаар холбогдон дуудлага өгч ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоолгох. /ЗЦГ, Цагдаагийн газар, Яаралтай түргэн тусламж, ОБЕГ, Гал унтраах анги гэх мэт/


3. Зөвлөгөө

Шуурхай албаны ажилтан ослын газарт очиж, баталгаажуулан, танд шаардлагатай зөвлөгөөг өгнө.


4. Баримтжуулах

Ослын газар дээрх болон эвдрэл гэмтлийг баталгаажуулан зураг авах, орчин нөхцөлийг харуулсан бичлэг хийх.

Зам тээврийн ослын үед

 • Замын цагдаагийн газарт дуудлага өгөх /102/
 • Хүн гэмтсэн тохиолдолд Яаралтай түргэн тусламжийн утсанд дуудлага өгөх /103/
 • Монгол Даатгал ХХК-ийн 1800-1990 утсанд дуудлага өгөх /Ингэснээр та дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авах/
 • Зураг авч, бичлэг хийх

Галын эрсдэлийн үед

 • ОБЕГ, гал унтраах ангид дуудлага өгөх. /105, 101/
 • Монгол Даатгал ХХК-ийн 1800-1990 утсанд дуудлага өгөх. /Ингэснээр та дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авах боломжтой/
 • Харьяадагдах СӨХ, ОСНААК-т дуудлага өгөх
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын утсаар холбогдон дуудлага өгч ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоолгох
 • Зураг авч, бичлэг хийх

Байгалийн эрсдэлийн үед

 • ОБЕГ-т дуудлага өгөх /105, 101/
 • Монгол Даатгал ХХК-ийн 1800-1990 утсанд дуудлага өгөх. /Ингэснээр та дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авах боломжтой/
 • Зураг авч, бичлэг хийх
 • Байгалийн гамшигт явдлын үед цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын утсаар холбогдон дуудлага өгч ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоолгох

Цахилгаан эрчим хүчний эрсдэлийн үед

 • ОБЕГ-т дуудлага өгөх /105, 101/
 • Монгол Даатгал ХХК-ийн 1800-1990 утсанд дуудлага өгөх. /Ингэснээр та дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авах боломжтой/
 • Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын утсаар холбогдон дуудлага өгч ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоолгох
 • Зураг авч, бичлэг хийх

ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ