mn en kr

Бэлэн мөнгөний
даатгал


Таны бизнесийг
санхүүгийн эрсдэлээс
бүрэн хамгаална.


Бэлэн мөнгөний даатгал


Энэхүү даатгалаар байгууллагын зориулалтын сейфэнд болон гэрээнд заасан маршрутаар тээвэрлэгдэж буй бэлэн мөнгө, түүнтэй адилтгах үнэт цаасанд тодорхой эрсдэлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд хамгаалах зорилготой даатгал юм.

Юуг даатгуулах вэ?

 • Байгууллагын зориулалтын сейфэнд хадгалагдаж байгаа болон гэрээнд заасан маршрутаар тээвэрлэгдэж буй бэлэн мөнгө, түүнтэй адилтгах үнэт цаас

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

 • Бүх төрлийн гал болон дэлбэрэлтийн
 • Хулгай, дээрмийн

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

 • Өмчлөгч, эзэмшигчийн мэдээлэл /Иргэн бол иргэний үнэмлэх, Байгууллага бол гэрчилгээ/
 • Даатгалын зүйлийн байршил, хаяг
 • Бэлэн мөнгө тээвэрлэх маршрут, график, давтамж
 • Бэлэн мөнгө тээвэрлэх, хадгалах журам, нөхцөл
 • Бэлэн мөнгөтэй харьцах эрх бүхий ажилтнуудтай холбоотой мэдээлэл

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцоолох вэ?

 • Даатгалын хураамж нь даатгалын хугацаа, тээвэрлэлтийн тоо, эрсдэлийн түвшин, хадгалалтын орчин нөхцөлийг үндэслэн тогтоогдоно.

Нөхөн төлбөр авахдаа ямар материал бүрдүүлэх вэ?

 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн даатгуулагчийн өргөдөл
 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Хохирлын үнэлгээний акт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ