mn en kr

Бизнесийн тасалдлын
даатгал


Таны бизнесийг
санхүүгийн эрсдэлээс
бүрэн хамгаална.


Бизнесийн тасалдлын даатгал


Даатгуулагчийн даатгалтай эд хөрөнгөд учирсан аливаа хохирлын улмаас бизнесийн үйл ажиллагаа тасалдах үед учирсан орлогын алдагдал, эсвэл зардлыг нөхөн төлнө.

Юуг даатгуулах вэ?

 • Даатгуулагчийн даатгалтай хөрөнгөд учирсан хохирлоос үүдэн түүний бизнесийн үйл ажиллагаа нь тасалдсаны улмаас алдсан орлого
 • Бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээн хэвийн болгохтой холбогдон гарсан нэмэлт зардал

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

 • Бүх төрлийн гал болон дэлбэрэлтийн
 • Бүх төрлийн байгалийн

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

 • Даатгуулагчийн мэдээлэл /Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гэх мэт/
 • Даатгагдсан хөрөнгийн даатгалын мэдээлэл болон бусад шаардлагатай материал

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцоолох вэ?

 • Даатгалтай хөрөнгийн төрөл, үнэлгээ, даатгуулагчийн бизнесийн онцлог, бизнесийн тасалдлын хугацаа болон даатгалын эрсдэлийн түвшингээс хамааран даатгалын хураамжийг тогтооно.

Нөхөн төлбөр авахдаа ямар материал бүрдүүлэх вэ?

 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн даатгуулагчийн өргөдөл
 • Даатгалын гэрээний эх хувь
 • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт
 • Хохирлын үнэлгээний акт
 • Бусад шаардлагатай материал

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ