mn en kr

Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал


Таны бизнесийг
санхүүгийн эрсдэлээс
бүрэн хамгаална.


Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал


Юуг даатгуулах вэ?

 • Ажиллагсад нь хөдөлмөрийн гэрээнд заасан үндсэн ажил, үүргээ гүйцэтгэх явцад санамсар болгоомжгүйн улмаас буюу ажлын ур чадвар дутсаны улмаас ажил олгогчийн өмнө хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлага

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

 • Ажиллагсдын санамсар болгоомжгүй үйлдэл

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

 • Ажилтны анкет
 • Байгууллагын мэдээлэл
 • Ажилтны байгууллагатай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ
 • Ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцоолох вэ?

 • Хариуцлагын доод хэмжээ нь даатгуулагчийн 6 сарын цалингийн нийлбэртэй тэнцүү байх ба эсвэл 1 000 000.00 төгрөгнөөс доошгүй байна.
 • Даатгуулагчийн ажил мэргэжлийн онцлог, албан тушаал, ажлын туршлага, ажиллах орчин, нас хүйс болон эрсдэлийн түвшингээс хамааруулан даатгалын хураамжийг тогтооно.

Нөхөн төлбөр авахдаа ямар материал бүрдүүлэх вэ?

 • Шүүхийн шийдвэр.
 • Даатгалын гэрээ, гэрээт баталгааны эх хувь.
 • Нөхөн төлбөр төлүүлэхийг хүссэн албан бичиг, өргөдөл.
 • Даатгуулагч нь гуравдагч этгээдээс гаргасан хохирлын нэхэмжлэлийг үндэслэлгүй гэж үзэн төлөхөөс татгалзаж уг маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлэх тухайгаа мэдэгдсэн албан захидал.
 • Шүүхээр шийдвэрлүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын холбогдох баримт.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ