mn en kr

Удирдах ажилтны хариуцлагын
даатгал


Таны бизнесийг
санхүүгийн эрсдэлээс
бүрэн хамгаална.


Удирдах ажилтны хариуцлагын даатгал


Юуг даатгуулах вэ?

 • Удирдах ажилтны өөрийн ажиллаж буй байгууллагын өмнө хүлээх хөрөнгийн хариуцлага

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

 • Өөрийн байгууллагын хөрөнгөд учруулж болох эрсдэл

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

 • Удирдах ажилтны байгууллагатай хийсэн гэрээний хуулбар
 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Удирдах ажилтны анкет
 • Байгууллагын сүүлийн 3 жилийн тайлан тэнцэл

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцоолох вэ?

 • Хариуцлагын хэмжээг тухайн байгууллагын орлого буюу төсвийн хэмжээнээс хамааруулан тогтоох ба 10 сая төгрөгөөс багагүй байна.
 • Даатгалын хураамжийг хариуцлагын хэмжээ, эрсдэлийн төвшин, удирдах ажилтны ажлын мэдлэг, туршлага зэргийг харгалзан тогтооно.

Нөхөн төлбөр авахдаа ямар материал бүрдүүлэх вэ?

 • Шүүхийн шийдвэр
 • Даатгуулагчийн гэрээний эх хувь
 • Нөхөн төлбөр төлүүлэхийг хүссэн өргөдөл
 • Шүүхээр шийдвэрлүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын холбогдох баримт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ