mn en kr

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлагын
даатгал


Таны бизнесийг
санхүүгийн эрсдэлээс
бүрэн хамгаална.


Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлагын даатгал


Даатгуулагчийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн болон үзүүлсэн үйлчилгээний шууд үр дүнгээс шалтгаалан үйлчлүүлэгчийн амь нас, эрүүл мэнд болон эд хөрөнгөд учирсан хохирлоос таныг хамгаалах зорилготой даатгал юм.


Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлага

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

 • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, холбогдох мэдээллүүд
 • Бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалт
 • Бүтээгдэхүүний патент, үйлчилгээ үзүүлэх лиценз
 • Үйлчилгээ үзүүлэх байрлал

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцоолох вэ?

 • Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төрөл, даатгуулагчийн бизнесийн онцлог, хариуцлагын хэмжээ, даатгалын эрсдэлийн түвшингээс хамааран даатгалын хураамжийг тогтооно.

Нөхөн төлбөр олголт

 • Шүүхийн шийдвэр
 • Даатгалын гэрээт баталгаа , даатгалын гэрээний хувь
 • Хохирлын үнэлгээний акт
 • Нөхөн төлбөр төлүүлэхийг хүссэн өргөдөл
 • Даатгуулагч нь гуравдагч этгээдээс гаргасан хохирлын нэхэмжлэлийг үндэслэлгүй гэж үзэн төлөхөөс татгалзаж уг маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлэх тухайгаа мэдэгдсэн албан захидал

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ