mn en kr

Өмчлөгчийн өмнө операторын хүлээх хариуцлагын
даатгал


Таны бизнесийг
санхүүгийн эрсдэлээс
бүрэн хамгаална.


Өмчлөгчийн өмнө операторын хүлээх хариуцлагын даатгал


Юуг даатгуулах вэ?

Оператор өөрийн ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж, машин механизмын өмчлөгчийн өмнө хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлага.

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

Ажил мэргэжлийн алдаа /тухайн мэргэжилтний мэргэжлийн алдаатай үйлдэл, хайхрамжгүй, санамсар болгоомжгүй байдлын улмаас хохирол учруулах/.

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

  • Даатгуулагчийн /Операторын/ овог нэр, регистрийн дугаар.
  • Оршин суух хаяг, утас.
  • Албан газрын хаяг, утас.
  • Мэргэжлийн үнэмлэх.

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцоолох вэ?

  • Хариуцлагын доод хэмжээ тухайн даатгуулагчийн ажиллуулж байгаа хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, машин механизм үнэлгээний 25 хувиас багагүй байна.
  • Даатгалын хураамжийг хариуцлагын хэмжээ болон эрсдэлийн түвшингээс хамааруулан тогтооно.
  • Оператор бүр хариуцлагын даатгалтай байх ба тухайн нэг машин механизмд хүчинтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ