mn en kr

Дотоод ачаа тээврийн
даатгал


Таны бизнесийг
санхүүгийн эрсдэлээс
бүрэн хамгаална.


Дотоод ачаа тээврийн даатгал


Таны даатгуулсан экспорт, импортоор тээвэрлэгдэж буй ачаа, бараа бүтээгдэхүүнд учирсан хохирлыг энэхүү даатгалаар нөхөн төлнө.


Даатгагдах хөрөнгө дараах шинжийг агуулсан байна:

 • Өмчлөгч эзэмшигч нь тодорхой байх
 • Даатгалын үнэлгээ тодорхойлогдохуйц байх
 • Бусад хөрөнгөөс ялгагдах дахин давтагдахгүй сериал дугаар, онцлогтой байх

Юуг даатгуулах вэ?

 • Монгол улс дотор тээвэрлэгдэж буй бүх төрлийн ачаа, бараа бүтээгдэхүүн.

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

Үндсэн эрсдэл:

 • Байгалийн;
 • Галын;
 • Цахилгаан эрчим хүчний;
 • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн;

Нэмэлт эрсдэл:

/Даатгуулагч энэхүү даатгалаар даатгуулахдаа өөрийн хүсэлтээр нэмж, хасч болох сонголттой эрсдэлүүд/

 • Хулгай, дээрмийн.

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

 • Ачаа барааны өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр;
 • Даатгуулагчийн нэр, регистрийн дугаар;
 • Даатгуулагчийн мэдээллүүд;
 • Ачааны тээвэрлэгдэх хугацаа;
 • Ачааны нэр, хэмжээ /тоо ширхэг, жин, хайрцаг боодлын тоо/, үнэлгээ;
 • Ачаа барааг тээвэрлэхтэй холбогдсон гэрээ, нэхэмжлэх, ачааны дагалдах баримт бичиг;
 • Ачаа барааг тээвэрлэх зай, маршрут, тээврийн төрөл, боомтын нэр;
 • Тээвэрлэгч байгууллага болон хувь хүний мэдээллүүд;
 • Тээвэрлэх замын нөхцөлийн онцлог;

Даатгалын үнэлгээ ба хураамжийг хэрхэн тооцоолох вэ?

 • Даатгалын үргэлжлэх хугацаа нь илгээгчээс ачааг тээвэрлэгчид шилжүүлж эхэлсэн үеэс тээвэрлэгч ачааг хүлээн авагчид хүлээлгэж өгөх хүртэл 30 хоног дотор байна.
 • Даатгалын үнэлгээг ачааны дагалдах баримтанд заасан барааны үнийн дүнгээр тогтооно.
 • Даатгалын хураамжийн хэмжээ нь замын болон тээврийн төрөл, тээвэрлэх зай, барааны ангилал зэргээс хамаарна.

Нөхөн төлбөр авахдаа ямар материал бүрдүүлэх вэ?

 1. Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн даатгуулагчийн өргөдөл
 2. Даатгалын баталгааны эх хувь
 3. Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт
 4. Хохирлын үнэлгээний акт
 5. Хохирлын байдал, орчинг харуулсан фото зураг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ