mn en kr

Автотээврийн хэрэгслийн
даатгал


Таны бизнесийг
санхүүгийн эрсдэлээс
бүрэн хамгаална.


Автотээврийн хэрэгслийн даатгал


Даатгагдах хөрөнгө дараах шинжийг агуулсан байна:

Байгууллагын өмчлөл, эзэмшлийн автотээврийн хэрэгсэл

Юуг даатгуулах вэ?

 • Бүх ангиллын автотээврийн хэрэгсэл
 • Тухайн тээврийн хэрэгслийг нэмэлтээр тоноглосон тоноглол

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

Дараах эрсдэлүүдээс байгууллагадаа тохирох хамгаалалтыг сонгон даатгуулах боломжтой. Үүнд:

 • Байгалийн хүчний үйлчлэл
 • Хөдөлгөөний үеийн осол
 • Хөдөлгөөний бус үеийн осол
 • Сантехникийн эрсдэл
 • Гал, дэлбэрэлт
 • Хулгай, дээрэм
 • Жолоочийн гэнэтийн осол

Даатгалын хамгаалалтын сонголт

ХАМГААЛАЛТУУДУран жолооГан жолооМөнгөн жолооАлтан жолооСупер жолоо
Байгалийн хүчний үйлчлэл





Хөдөлгөөний үеийн осол





Хөдөлгөөний бус үеийн осол





Сантехникийн эрсдэл





Гал, дэлбэрэлт





Хулгай, дээрэм





Жолоочийн гэнэтийн осол





Нэмэлт үйлчилгээ болон хамгаалалтууд
24 цагийн ослын дуудлага





Даатгал, нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө





Хохирлын үнэлгээний зардал





Ослын газраас тээвэрлэх зардал





Өөрийн хүлээх хариуцлага болон хураамжийн хувь
Өөрийн хүлээх хариуцлага 10%





Хураамжийн хувь
0,8%1,2%2%3%3,8%

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцоолох вэ?

Даатгагч болон даатгуулагч нар харилцан тохиролцох бөгөөд байгууллагын онцлог, үйл ажиллагааны чиглэл, орчин зэрэг хүчин зүйлсээс хамааран Та бүхэнд хөнгөлөлттэй үнийн санал өгөх боломжтой.


Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

 1. Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар;
 2. Тээврийн хэрэгслийн шаардлагатай мэдээллүүд;
 3. Тээврийн хэрэгслийн гадаад болон дотоод фото зураг;

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ