mn en kr

Олон улсын Эрүүл мэндийн
даатгал


Таны бизнесийг
санхүүгийн эрсдэлээс
бүрэн хамгаална.


Олон улсын Эрүүл мэндийн даатгал


Эрүүл мэндийн даатгал нь үйлчлүүлэгчийн гэнэтийн осол, гэмтэл бэртэл, өвчний улмаас хийлгэсэн эмчилгээ үйлчилгээний зардлыг нөхөн төлдөг. Олон улсад үйлчлэх эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулснаар олон улсад итгэмжлэгдсэн тухайн эмчилгээний төрлөөр мэргэшсэн эмнэлгээс эмчилгээ үйлчилгээ авах боломжтой.


ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦУУД

  • Advantage
  • Advantage plus
  • STANDARD
  • STANDARD PLUS
  • SELECT
  • SUPERIOR
  • COMPREHENSIVE


  ADVANTAGE БАГЦ 


ADVANTAGE
ADVANTAGE PLUS
ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
$250,000
$250,000
ХЭВТЭН БОЛОН ӨДРӨӨР ЭМЧЛҮҮЛЭХ
Ор хоногийн төлбөр
100%
100%
Эмч, Зөвлөх эмч, Мэс засалч болон Нойрсуулагч эмчийн зардал
100%
100%
Мэс засал хийх үед зайлшгүй хэрэглэгдэх хэрэгслүүд
100%
100%
Жорын дагуух эм тарианы зардал
100%
100%
Лабораторийн болон багажийн шинжилгээ: Рентген, MRI, CT, PET Scan
100%
100%
18-с доош насны даатгуулагч сахиурын төлбөр
-
100%
Физик эмчилгээ
100%
100%
                                       ЭРХТЭН ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХ
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээ үйлчилгээний зардал
$ 100 000
$ 100 000
НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ БОЛОН БУЦААН ТЭЭВЭРЛЭХ
Даатгуулагчийн биеийн байдалд тохирсон эмчилгээг хийх хамгийн ойрын эрүүл мэндийн байгууллага руу нүүлгэн шилжүүлэх болон эмчилгээний дараагаар зөөн тээвэрлэх
-
100%
Түргэн тусламжийн машины үйлчилгээ
-
100%
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үеийн эмнэлгийн багийн зардал
-
100%
Даатгуулагчийг асран хамгаалах гэр бүлийн гишүүний аяллын зардал
-
100%
Даатгуулагчийг асран хамгаалах гэр бүлийн гишүүний эмнэлэгт сахих ор хоногийн төлбөр
-
Хоногт $ 100
Даатгуулагчид зайлшгүй эмийг хүргэх, эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх
-
100%
Яаралтай нүүлгэн шилжүүлэлтийн үеэр даагуулагчийн хамт яваа 18-с доош насны хүүхдийг даатгуулагчийн сонголтын дагуух газар луу хүргэж өгөхийг зохион байгуулах
-
100%
Нас барсан тохиолдолд буцаан тээвэрлэх зардал
-
100%
ХАВДРЫН ЭМЧИЛГЭЭ
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, амбулатори болон өдрөөр эмчлүүлэх
100%
100%
АМБУЛАТОРИОР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХ
Амбулаториор хийгдэх мэс засал
100%
100%
Эмчийн зөвлөгөө, эмчилгээ, жорын дагуух эм тарианы зардал
$ 1 000
$ 1 500
Лабораторийн болон багажийн шинжилгээ: Рентген, MRI, CT, PET Scan
$ 1 000
$ 1 000
Уламжлалт эмчилгээ
-
  $ 500
Физик эмчилгээ
10 удаа /$ 500
10 удаа /$ 500
АРХАГ ХУУЧ ӨВЧНИЙ ЭМЧИЛГЭЭ
Архаг хууч өвчний хурц сэдрэлийг хэвтэн, амбулаториор болон өдрөөр эмчлүүлэх/оношлох
100%
100%
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Жилийн эрүүл мэндийн үзлэг
$ 200
$ 400
Хүүхдийн вакцинжуулалт
$ 100
$ 100
ЖИРЭМСЛЭЛТ, ТӨРӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хүндрэлтэй жирэмслэлт болон төрөлт
$ 2 500
$ 2 500
Хэвийн жирэмслэлт болон төрөлт
$ 2 500
$ 2 500
ХАМГААЛАЛТ ҮЙЛЧЛЭХ БҮС НУТГААС ГАДНА ХИЙГДЭХ ЯАРАЛТАЙ ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хамгаалалт үйлчлэх бүс нутгаас гадна хийгдэх яаралтай эмчилгээ үйлчилгээ
-
$ 50 000

  PROTECTOR БАГЦ STANDARD
STANDARD PLUS
SELECT
SUPERIOR
COMPREHENSIVE
ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
$500,000
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
ХЭВТЭН БОЛОН ӨДРӨӨР ЭМЧЛҮҮЛЭХ


Ор хоногийн төлбөр

100%
100%
100%
100%
100%
Эмч, Зөвлөх эмч, Мэс засалч болон Нойрсуулагч эмчийн зардал

100%
100%
100%
100%
100%
Мэс засал хийх үед зайлшгүй хэрэглэгдэх хэрэгслүүд

100%
100%
100%
100%
100%
Жорын дагуух эм тарианы зардал

100%
100%
100%
100%
100%
Лабораторийн болон багажийн шинжилгээ: Рентген, MRI, CT, PET Scan

100%
100%
100%
100%
100%
18-с доош насны даатгуулагч сахиурын төлбөр

100%
100%
100%
100%
100%
Төрөх хугацаанаасаа өмнө төрсөн нярайн төрснөөс нь хойшхи 2 сарын хугацаан дах эмчилгээ

-
-
$ 15 000
100%
100%
Гэрээр хийгдэх асаргаа сувилгаа

-
3 долоо хоног
12 долоо хоног
26 долоо хоног
26 долоо хоног
Гэнэтийн ослын гаралтай шүдний эмчилгээ

100%
100%
100%
100%
100%
Нөхөн сэргээх эмчилгээ

-
$ 100 000
$ 200 000
$ 250 000
$ 300 000
Физик эмчилгээ

100%
100%
100%
100%
100%
Сэтгэцийн эмчилгээ

-
15 хоног
15 хоног
30 хоног
30 хоног
ЭРХТЭН ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХ
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээ үйлчилгээний зардал

$ 100 000
$ 100 000
$ 200 000
$ 250 000
$ 300 000
НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ БОЛОН БУЦААН ТЭЭВЭРЛЭХ (Даатгуулагчийн байнга оршин суугаа улсаас бусад газар аялж байх үеийн)
Даатгуулагчийн биеийн байдалд тохирсон эмчилгээг хийх хамгийн ойрын эрүүл мэндийн байгууллага руу нүүлгэн шилжүүлэх болон эмчилгээний дараагаар зөөн тээвэрлэх

100%
100%
100%
100%
100%
Түргэн тусламжийн машины үйлчилгээ

100%
100%
100%
100%
100%
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үеийн эмнэлгийн багийн зардал

100%
100%
100%
100%
100%
Даатгуулагчийã асран хамгаалах гэр бүлийн гишүүний аяллын зардал

100%
100%
100%
100%
100%
Даатгуулагчийг асран хамгаалах гэр бүлийн гишүүний эмнэлгт сахих ор хоногийн төлбөр

-
Хоногт $ 100
Хоногт $ 150
Хоногт $ 200
Хоногт $ 250
Даатгуулагчид зайлшгүй эмийг хүргэх, эрүүл мэндийн зөвлөгөө

100%
100%
100%
100%
100%
Яаралтай нүүлгэн шилжүүлэлтийн үеэр даагуулагчийн хамт яваа 18-с доош насны хүүхдийг даатгуулагчийн сонголтын дагуух газар луу хүргэх

100%
100%
100%
100%
100%
Нас барсан тохиолдолд буцаан тээвэрлэх зардал

100%
100%
100%
100%
100%
ХАВДРЫН ЭМЧИЛГЭЭ
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх, амбулатори болон өдрөөр эмчлүүлэх

100%
100%
100%
100%
100%
АМБУЛАТОРИОР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХ
Амбулаториор хийгдэх мэс засал

100%
100%
100%
100%
100%
Эмчийн зөвлөгөө, эмчилгээ, жорын дагуух эм тарианы зардал

$ 500
$ 1 000
$ 5 000
$ 10 000
100%
Лабораторийн болон багажийн шинжилгээ: Рентген, MRI, CT, PET Scan

$ 500
$ 500
100%
100%
100%
Уламжлалт эмчилгээ

-
$ 500
$ 1 000
$ 1 500
$ 2 000
Цэвэршилтийн үед хийгдэх гормоны эмчилгээ

-
-
-
$ 250
$ 350
Тэргэнцэр, таяг зэрэг эмчилгээний туслах хэрэгсэл түрээслэх зардал

-
$ 500
$ 1 000
$ 1 500
$ 2 000
Физик эмчилгээ

-
$ 500
$ 1 000
$ 1 500
$ 2 000
Сэтгэцийн эмчилгээ

-
5 удаа/100%
10 удаа/100%
15 удаа/100%
30 удаа/100%
АРХАГ ХУУЧ ӨВЧНИЙ ЭМЧИЛГЭЭ
Архаг хууч өвчний хурц сэдрэлийг хэвтэн, амбулаториор болон өдрөөр эмчлүүлэх/оношлох

-
$ 5 000
100%
100%
100%
Архаг хууч өвчнийг хянах эмчилгээг хэвтэн, амбулаториор болон өдрөөр хийлгэх

-
$ 2 500
$ 5 000
$ 7 500
$ 10 000
ДОХ/ХДХВ-н эмчилгээ

-
-
$ 2 500
$ 5 000
$ 7 500
ТӨРӨЛХИЙН ЭМГЭГ
Даатгуулагчийн төрөх үед илрээгүй бөгөөд мэс заслын хийсний үр дүнд эдгэрэх боломжтой төрөлхийн өвчин эмгэг

-
-
-
-
$ 20 000
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Жилийн эрүүл мэндийн үзлэг. Үүнд: Хавдрыг эрт илрүүлэх шинжилгээ болон эрүүл мэндийн энгийн үзлэгүүд хамаарна

-
$ 100
$ 200
$ 500
$ 750
Аяллын вакцинжуулалт болон дархлаажуулалт

-
$ 50
$ 75
$ 100
$ 125
Хүүхдийн вакцинжуулалт

-
$ 50
$ 75
$ 100
$ 125
Жилд нэг удаа хийгдэх нүдний үзлэг

-
-
-
100%
100%
Нүдний контакт линз болон нүдний шилний зардал

-
-
-
$ 100
$ 250
Жилд нэг удаа хийгдэх сонсголын үзлэг

-
-
-
100%
100%
Сонсгол дэмжих хэрэгсэл

-
-
-
$ 150
$ 250
ШҮДНИЙ ЭМЧИЛГЭЭ
Шүдний эмчилгээ 1

-
$ 200
$ 750
$ 1 000
$ 1 500
- Энгийн үзлэг

-
100%
 $ 80
$ 120
$ 150
- Цэвэрлэгээ & Өнгөлгөө

-
100%
$ 80
$ 120
$ 150
- Шүдний ломбо

-
100%
$ 80
$ 120
$ 150
- Шүд авах

-
100%
 $ 80
$ 120
$150
- Хэвтэн, амбулаториор болон өдрөөр агт арааг авахуулах

-
хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд
100%
100%
100%
Шүдний эмчилгээ 2

-
-
$ 750
$ 1 000
$ 1 500
- Шаазан Бүрмэл, Бүрээс, сувгийн эмчилгээ болон давхар шүдэлбэр

-
-
$ 250
$375
$ 465
- Бүрмэл болон Бүрээсийг засах

-
-
$ 250
$ 375
$ 280
- Давхар шүдэлбэрийг засах

-
-
$ 250
$ 260
$ 325
- Шүдний гажиг засах (18 нас хүртэлх насны хүүхдэд)

-
-
-
$ 260
 $ 1 000
ЖИРЭМСЛЭЛТ, ТӨРӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хүндрэлтэй жирэмслэлт болон төрөлт

-
$ 5 000
$ 10 000
$ 15 000
100%
Хэвийн жирэмслэлт болон төрөлт

-
$ 2 500
$ 5 000
$ 7 500
$ 10 000
Нярайн анхан шатны эрүүл мэндийн үзлэг

-
$ 100
$ 100
$ 150
$ 300
ҮРГҮЙДЛИЙН ЭМЧИЛГЭЭ
Эрүүл мэндийн шалтгаантай үргүйдлийн эмчилгээ

-
-
-
$ 2 000
$ 3 000
ЭМНЭЛГИЙН МӨНГӨ
Улсын эмнэлэгт, төлбөр төлөхгүйгээр хэвтэн эмчлүүлж буй тохиолдолд хоног тутам тооцож олгох мөнгө

$ 50
$ 100
$ 100
$ 200
$ 200
Төрөх үеийн эмнэлэгт хэвтэхэд олгогдох мөнгө

-
-
-
$ 250
$ 500
Хүнд өвчин болон мэс заслын дараагаар гэртээ тэнхрэх эмчилгээ хийлгэсэн бүрэн 7 хоног бүрт

-
-
-
-
$ 500
ХАМГААЛАЛТ ҮЙЛЧЛЭХ БҮС НУТГААС ГАДНА ХИЙГДЭХ ЯАРАЛТАЙ ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хамгаалалт үйлчлэх бүс нутгаас гадна хийгдэх яаралтай эмчилгээ үйлчилгээ

-
-
$ 50 000
$ 75 000
$ 100 000
Эх орон нь АНУ болон Канадаас бусад байх тохиолдолд хийлгэх яаралтай эмчилгээ үйлчилгээ

100%
100%
100%
100%
100%
Эх орон нь АНУ болон Канад байх тохиолдолд хийлгэх яаралтай эмчилгээ үйлчилгээ

-
-
$ 50 000
$ 75 000
$ 100 000

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ