mn en kr

Тавилга, эд хогшлын
даатгал


Таныг болон
Таны гэр бүлийг
Санхүүгийн эрсдэлээс
Бүрэн хамгаална

Тавилга, эд хогшил


Таны гэрийн тавилга, эд хогшилд гэнэтийн таашгүй эрсдэлийн улмаас хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн сэргээх зардлыг энэхүү даатгалаар олгоно.


ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Гэр ахуйн тавилга, эд хогшил

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Үндсэн эрсдэл:

 • Галын
 • Байгалийн
 • Цахилгаан эрчим хүчний
 • Сантехникийн

Нэмэлт эрсдэл:

 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ БА БИЧИГ БАРИМТУУД:

 • Даатгуулагчийн овог, нэр.
 • Даатгуулагчийн регистрийн дугаар.
 • Даатгуулагчийн хаяг, утасны дугаар.
 • Даатгалын зүйлийн марк, регистер, байршил, хаяг.

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦОХ ВЭ?

 • Даатгалын үнэлгээг зах зээлийн үнээр тогтооно.
 • Даатгалын хураамжийг тооцохдоо тухайн даатгалын зүйлийн  материалын бүтэц, хийц, зориулалтаас хамааруулан тогтооно.

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 1. Даатгуулагчийн өргөдөл /маягтын дагуу/
 2. Холбогдох мэргэжлийн болон эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт /даатгалын эрсдэлээс хамаарна/
 3. Эрх бүхий байгууллагын хохирлын үнэлгээний тайлан
 4. Даатгалын гэрээ, гэрээт баталгааны эх хувь
 5. Хөрөнгөтэй холбоотой баримтууд
 6. Хохирлыг орчинг харуулсан фото зураг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ