mn en kr

Нийтийн болон хувийн орон
сууцны
даатгал


Таныг болон
Таны гэр бүлийг
Санхүүгийн эрсдэлээс
Бүрэн хамгаална

Нийтийн болон хувийн орон сууцны даатгал


Таны эзэмшиж буй нийтийн болон хувийн орон сууцанд урьдчилан таашгүй гэнэтийн эрсдэл тохиолдсоноос үүдэн гарах хохирлыг нөхөн төлнө.


ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Нийтийн зориулалттай орон сууц
 • Хувийн орон сууц

ЯМАР ЭРСДЭЛҮҮДЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Үндсэн эрсдэл:

 • Галын 
 • Байгалийн
 • Цахилгаан эрчим хүчний 
 • Сантехникийн 

Нэмэлт эрсдэл:

 • Хулгай дээрмийн
 • Гуравдагч этгээдээс үүдэлтэй аливаа хохирол

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ БА БИЧИГ БАРИМТУУД:

 • Даатгуулагчийн овог, нэр
 • Даатгуулагчийн регистрийн дугаар
 • Оршин сугаа хаяг
 • Даатгалын зүйлийн байршил
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦОХ ВЭ?

Таны хөрөнгийн байршил, материалын хийц, бүтэц гэх мэт хөрөнгийн шинж чанарууд, хэдий хугацаанд ямар эрсдэлүүдээс даатгуулах зэргээс шалтгаалан даатгалын хураамж нь харилцан адилгүй байна. Таны байр, орон сууцны зах зээлийн үнийн жишгийг харгалзан даатгалын үнэлгээг тогтооно. 


НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 1. Даатгуулагчийн өргөдөл /маягтын дагуу/
 2. Холбогдох мэргэжлийн болон эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт /даатгалын эрсдэлээс хамаарна/
 3. Эрх бүхий байгууллагын хохирлын үнэлгээний тайлан
 4. Даатгалын гэрээ, гэрээт баталгааны эх хувь
 5. Хөрөнгөтэй холбоотой баримтууд
 6. Хохирлыг баталгаажуулах, нотлоход шаардагдах бусад материалууд

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

 • Даатгалын лавлах: 1800-1990
 • Утас: (976) 11-331616
 • Факс: (976) 11-310347
 • Имэйл хаяг: mail-retail@mongoldaatgal.mn 

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ