mn en kr

Автотээврийн хэрэгслийн
даатгал


Таныг болон
Таны гэр бүлийг
Санхүүгийн эрсдэлээс
Бүрэн хамгаална

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал


Таны автотээврийн хэрэгслийг гэнэтийн аливаа эрсдэлээс хамгаалах зорилго бүхий иж бүрэн даатгал юм.

Юуг даатгуулах вэ?

 • Бүх ангиллын автотээврийн хэрэгсэл
 • Нэмэлт тоноглол

ЯМАР ЭРСДЭЛҮҮДЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Таны машиныг доорх төрлийн эрсдэлүүдээс хамгаална.

 • Хөдөлгөөний үеийн осол
 • Байгалийн хүчний үйлчлэл
 • Хөдөлгөөний бус үеийн осол
 • Гал, дэлбэрэлт
 • Хулгай, дээрэм
 • Жолоо шилжүүлэх эрсдэл
 • Жолоочийн гэнэтийн осол

Даатгалын хамгаалалтын сонголт

ХАМГААЛАЛТУУД
Уран жолоо
Ган жолоо
Мөнгөн жолоо
Алтан жолоо


Хөдөлгөөний үеийн осол
Бусад тээврийн хэрэгслийг мөргөх, шүргэх
Бусад тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлэх, шүргүүлэх
Аливаа зүйлийг мөргөх, шүргэх
Элдэв биетэд цохиулах
Онхолдох


Байгалийн эрсдэлүүд
Цасан болон шороон шуурга
Аадар бороо, мөндөр, үер
Газар хөдлөлт, хөрсний нуралт
Аянга, цахилгаан

Хөдөлгөөний бус үеийн осол
Мөргүүлэх, шүргүүлэх
Элдэв биетэд цохиулах
Сантехникийн гэмтлээс болж усанд автах

Галын эрсдэлүүд
Гал, түймэр
Дэлбэрэлт

Хулгай дээрмийн эрсдэлүүд
Эд ангийн хулгай болон танхай сэдэлтэй үйлдэл
Бүтнээр хулгайд алдах
Жолоо шилжүүлэх эрсдэл
Бусад этгээд жолоодох үеийн эрсдэл
Жолоочийн гэнэтийн осол
Жолоочийн гэнэтийн осол
Нэмэлт үйлчилгээ

Үйлчилгээ
24 цагийн ослын дуудлага
Даатгал, нөхөн төлбөрийн зөвлөгөөНэмэлт зардлууд
Ослын газраас зөөн тээвэрлэх
Хохирол үнэлгээний зардал
Засварын дараах угаалгын зардал
Замын хажуугийн үйлчилгээний зардал
Түргэн тусламжийн зардал
Засварын хугацаан дахь тээврийн хэрэгслийн түрээсийн зардал
Нэмэлт үйлчилгээ
Засварын ажлыг албан ёсны диллерээр хийлгэх
Хувийн менежер томилох
Өөрийн хүлээх хариуцлага болон хураамжийн хувь

Өөрийн хүлээх хариуцлага
Өөрийн хүлээх хариуцлагагүй
-
-


Даатгалын 2 дахь тохиолдлоос эхлэн 10%
-


-
Тохиолдол бүрт ӨХХ 10%


-
-
Хураамжийн хувь
0,8%
1,2%
2%
3%
3,8%

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

Таны машины зах зээлийн үнэ, та даатгалаа хэдий хугацаагаар хийлгэх, мөн автотээврийн хэрэгслийн даатгалын аль бүтээгдэхүүнийг сонгосноос хамааруулан тогтооно.


тээврийн хэрэгслийн үнэлгээ:

Даатгалын тохиолдлын үед  нөхөн төлбөрийг олгохдоо даатгалын зүйлийн зах зээлийн үнэлгээг даатгалын үнэлгээтэй харьцуулж, хохирлын хэмжээнд хувь тэнцүүлэн олгодог тул та зах зээлийн үнэлгээгээр даатгалын үнэлгээгээ тогтоох нь зөв юм.


ДААТГуулахдаа анхаарах зүйлс:

 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
 • Даатгуулагчийн болон нэр дурьдагсан жолоочийн бичиг баримт
 • Тээврийн хэрэгслийн даатгуулах үеийн зураг
 • Тээврийн хэрэгслийг зах зээлийн ханшаар даатгуулах
 • Даатгуулахдаа даатгалын гэрээтэй сайтар уншиж танилцах

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 1. Даатгуулагчийн өргөдөл.
 2. Холбогдох эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт (Жишээ нь, ЗЦГ-ын ослын дүгнэлт).
 3. Хохирлын үнэлгээний тайлан.
 4. Даатгалын гэрээ, гэрээт баталгааны эх хувь.
 5. Холбогдогч жолооч нарын иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх болон автотээврийн хэрэгслүүдийн гэрчилгээний хуулбар.
 6. Бусад шаардлагатай материал.


ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

 • Даатгалын лавлах: 1800-1990 

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ