mn en kr

Монгол улсад түр зорчигчдын гэнэтийн ослын
даатгал


Таныг болон
Таны гэр бүлийг
Санхүүгийн эрсдэлээс
Бүрэн хамгаална

Монгол улсад түр зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал


Монгол улсад түр хугацаагаар зорчигч гадаадын иргэний амь нас, эрүүл мэндэд гэнэтийн ослын улмаас хохирол учирсан тохиолдолд зардлыг энэхүү даатгалаар нөхөн төлнө.


ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Монгол Улсад түр хугацаагаар зорчигч гадаадын амь нас , эрүүл мэнд

ЯМАР ЭРСДЭЛҮҮДЭЭС ДААТГАХ ВЭ?

 • Бүх төрлийн гэнэтийн осол

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ БА БИЧИГ БАРИМТУУД:

 • Даатгуулагчийн овог, нэр
 • Даатгуулагчийн регистерийн дугаар
 • Даатгуулагчийн оршин суугаа хаяг
 • Иргэний харъяалал
 • Гадаад паспорт
 • Төрсөн он, сар, өдөр

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

Визийн хүчинтэй хугацаа
Хураамжийн хэмжээ
0-7 хоног
12$
8-14 хоног
20$
15-30 хоног
27$
30-аас дээш хоног
Хоног тутамд 1 ам долларНӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Даатгуулагчийн өргөдөл
 • Гэрээт баталгааны эх хувь
 • Эмнэлгийн байгууллагад хэвтэн эмчлүүлсэн тухай магадалгаа, эмнэлгийн тодорхойлолт, шинжилгээ, онош, эмчийн хяналтанд байсан бол үргэлжилсэн хугацааг баталгаажуулах бичиг баримт, өвчний түүх.
 • Даатгалын тухайн тохиолдлын онцлогоос шалтгаалан шаардагдаж болох бусад баримт
 • Эмнэлгийн эмчилгээний зардлын эх баримт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347

Ажилтантай холбогдох

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай ажилтан тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ