mn en kr

Мэдээ мэдээлэл


ХАРИЛЦАГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

2020-01-23 02:11:36

Татварын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн “Аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогын албан татварын тухай хууль”-ийн 11.1.6-д “Даатгалын нөхөн төлбөр”–ийг албан татвар ногдуулах орлогын бусад орлогод хамруулсан. Мөн хуулийн 18.6.7 дахь заалтаар нөхөн төлбөрийн нийт дүнгээс, 20.2.1 дахь заалтаар 10%-н татвар ногдуулж, 24.1–д заасны дагуу татварыг даатгагч суутган, улсын төсөвт төвлөрүүлэх үүрэг хүлээсэн болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ