mn en kr

Мэдээ мэдээлэл


СУРГУУЛЬ ХҮРЭХ ЗАМ гар зургийн уралдаан

2019-11-07 04:18:19

ЗОРИЛГО: Эрсдэл өндөртэй замаар сургуульдаа явдаг ЕБС-уудын сурагчид нь өөрсдийн нүдээр сургуулийн орчныг дүрслэн зурж улмаар албаны хүмүүс болон олон нийтэд мэдээллэн, хүүхдийн аюулгүй орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэхэд нөлөөлөх.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ:
Чингэлтэй дүүрэг 138, Сүхбаатар дүүрэг 35, Баянгол дүүрэг 38, Баянзүрх дүүрэг 127, Хан-Уул дүүрэг 115, Сонгинохайрхан дүүрэг 62.
ШАГНАЛЫН САН:


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ