Удирдлагын баг

HomeБидний тухайУдирдлагын баг

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бид харилцагч төвтэй, мэргэшсэн, ёс зүйтэй даатгалын үйлчилгээг шилдэг шийдлээр хүртээмжтэй хүргэж, итгэлтэй ирээдүйг бүтээлцэнэ.

АЛСЫН ХАРАА

Даатгалын иж бүрэн үйлчилгээг айл өрх, албан байгуулага бүрт хүргэсэн дэлхийн жишиг компани байна.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Харилцагчийн сэтгэл ханамж, Мэргэжлийн өндөр ур чадвар, ёс зүй, Инноваци, шинийг санаачлах, өөриймсөг хандлага, Багийн ажиллагаа, Нийгмийн хариуцлага

Удирдлагын баг

Ч.Энх-Амгалан

Ч.Энх-Амгалан

Гүйцэтгэх захирал
Р.Энхбаяр

Р.Энхбаяр

Андеррайтингийн газрын захирал
Н.Батбаяр

Н.Батбаяр

Санхүүгийн удирдлагын газрын захирал
Г. Ганжаргал

Г. Ганжаргал

Иргэдийн даатгалын бизнес хөгжлийн газрын захирал
О.Эрдэнэбулган

О.Эрдэнэбулган

Үйл ажиллагаа хариуцсан газрын захирал
Т.Баасанжав

Т.Баасанжав

Байгууллагын даатгалын бизнесийн газрын захирал