Барилгын талбайд ажилладаг хүмүүс ихэвчлэн том багаж хэрэгсэл, техник хэрэгсэлтэй харьцах, өндөрт , аюултай материал байгаа орчинд , хөдөлгөөнт орчин гэх мэт хүнд аюултай нөхцөлд ажилдаг. Ийм ажлын шинж чанараас шалтгаалан барилгын талбай дээр ажиллах нь тодорхой хэмжээний эрсдэлийг дагуулдаг.

Энэхүү нийтлэлээр барилгын талбайд учирж болох аюулуудыг тоймлон хүргэж байна.

Өндрийн эрсдэлүүд

Барилгын талбайн өндөрт ажиллах ажил нь янз бүрийн хэлбэрээр явагддаг бөгөөд бүгд өөрсдийн эрсдэлийг дагуулдаг. Жишээлбэл, дээвэр дээр ажиллахдаа дээврийн материалын хатуу байдлыг харгалзан үзэх нь чухал юм. Хэрэв эмзэг гэж үзвэл ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд тодорхой хяналт тавих шаардлагатай болно. Мэдээж хамгаалалтын бэхэлгээнүүд ном журмын дагуу бэхлэх, талбайн зохион байгуулалтыг зөв зохион байгуулах, эрсдэлийг үнэлэх, хянах, аюулгүй ажиллагааны хэрэгслээр хангах нь эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд туслах болно.

Өндөрт ажиллах ажлыг зохих ёсоор төлөвлөж, хяналт тавьж, тодорхой арга барил, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Эдгээр нь:

 • Боломжтой бол өндөрт ажиллахаас зайлсхий. Жишээлбэл, ямар нэгэн зүйлийг газрын түвшинд угсарч болох юм бол түүнийгээ тэнд хий.
 • Хүний амь нас эрсдэх эрсдэлийг бууруулахын тулд аюулгүй байдлын нэмэлт тоног төхөөрөмж ашигла. Жишээлбэл, давхар хамгаалалттай төмөр зам бүхий шат.
 • Уналтын үр дагаврыг багасгах: жишээлбэл: ажилчдын бэхэлгээг нормын дагуу хийх, аюулгүй байдлын тороор хангах.

Хөдөлгөөн обьектын эрсдэлүүд

Барилгын талбай нь байнга өөрчлөгдөж байдаг хөдөлгөөнт орчинд байдаг. Та барилгын талбайн хашаагаар орсон л бол хангамжийн машин, ухагч машинууд гэх мэт үргэлж тэгш бус газраар явдаг машин техник болон агаарын өргөгч тоног төхөөрөмж, каран гэх мэт газраас хөндий хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжүүдтэй тааралдах болно. Эдгээр нь мэдээж олон төрлийн эрсдэлийг дагуулдаг.

Хөдөлгөөнт обьектын эрсдэлийг бууруулах нь үргэлж тэргүүлэх чиглэл байх ёстой. Ажилчид үргэлж:

 • Хөдөлж буй объекттой ойрхон ажиллахаас зайлсхий.
 • Ялангуяа объект гэрэл эсвэл дуут дохио байхгүй бол хүрээлэн буй орчиндоо сонор сэрэмжтэй байгаарай.
 • Гэрэл ойлгогчтой хүрэм гэх мэт хувийн хамгаалах хэрэгсэл (PPE) өмсөж, харагдахуйц байлгах хэрэгтэй.
 • ХАБ-ын дүрэм журмыг сайтар мөрдөх

Хальтиргаа, гулгаа, дээрээс юм унах

Халтирах, бүдэрч унах зэрэг нь бараг бүх орчинд тохиолдож болно. Барилгын талбайнууд тэгш бус газартай, янз бүрийн үе шатанд баригдаж буй барилга байгууламжийн хийц болон ашиглагдаагүй материалууд газар дээр байдгаас үүдэн нийтлэг аюул дагуулж байгаа нь гайхмаар зүйл биш юм.

Халтиргаа, уналтын улмаас жил бүр хэдэн мянган барилгын ажилчид бэртэж гэмтдэг бөгөөд эдгээрийн ихэнх нь ажлын талбай, нэвтрэх замыг зөв зохион байгуулах замаар эрсдэлээс сэргийлэх боломжтой байсан нь харамсалтай.

Уг эрсдэлийг бууруулахад хамгийн чухал зүйл бол талбайн зөв, аюулгүй зохион байгуулалт.

 • Тэгш бус гадаргуу – Явган хүний ​​гарцыг тодорхой зааж өгсөн, гэрэлтүүлэг сайтай замаар эдгээр эрсдлийг бууруулж болно.
 • Саад бэрхшээл – Хүн бүр ажиллах газраа цэгцтэй байлгаж, хог хаягдлыг цуглуулах тодорхой газруудыг зааж өгснөөр саад бэрхшээл дээр хальтирч унах тохиолдол эрс багасдаг.
 • Арын кабель – Боломжтой бол утасгүй хэрэгслийг ашиглах хэрэгтэй. Хэрэв энэ боломжгүй бол кабелийг өндөр түвшинд байрлуулах хэрэгтэй.
 • Нойтон эсвэл гулгамтгай гадаргуу – Шавартай гулгамтгай гадаргууг чулуугаар, мөстэй гулгамтгай бол элсэнцэрээр хучиж болно. Халтиргаа гулгаа ихтэй байгаа газруудад тэмдэг тавьж, сайн гутал өмсөх хэрэгтэй.

Дуу чимээ

Барилга талбай, орчин нөхцөл дуу чимээ ихтэй байдаг тул дуу чимээ нь барилгын нийтлэг аюулд ордог. Чанга, давтагдсан, хэт их дуу чимээ нь дүлийрэх, удаан хугацааны сонсголын бэрхшээлийг үүсгэдэг. Дуу чимээ нь бас анхаарлыг сарниулах аюултай бөгөөд ажилчин ажил үүргээ биелүүлэх явцад осол аваар гарч болзошгүй юм.