Өнөөдрийн аюулгүйн зөвлөгөөний гол зорилго нь нүдийг хамгаалах. Ажлын байрнаас шалтгаалсан гэмтэлд нүдний гэмтэл буюу сохрох байдал жил бүр ихээр бүртгэгддэг. Нүдний гэмтлийн 1/3 нь эмнэлэгт хүргэгдэн түргэн тусламж авдаг байна. Энэ төрлийн гэмтэл өвчин эмгэг үүсгэхээс гадна их хэмжээний зардалтай байдаг. Ажилчид нүдний хамгаалах шил зүүх нь шаардлагатай. Энэ нь олон химийн шингэн, цацраг идэвхтэй байдлаас, цохилт, халалт гэх мэт аюулаас хамгаалдаг байна.

Ихэнх нүдний гэмтэл химийн бодистой холбоотой байдаг. Химийн аюул нь гамшиг, утаа, манан, уур зэрэг орно. Laser-ыг оролцуулсан ажил нь дулаан, хэт ягаан туяа, хэт улаан туяа, цацрагийн цацрагийн хүчтэй концентрацыг бий болгодог. Энэ тохиолдолд шүүгдсэн линз хэрэгтэй. Нөлөөллийн аюулд нисдэг объект, тоос шороо зэрэг орно.

Ажилтны стандарт

Ажилтанд хамгаалалтын хувцсаар хангаж байгаа бол тодорхой стандартыг мөрдөж таарна.

Сургалт

Сургалт бол ажилтанд тавигдах зайлшгүй зүйлийн нэг. Ажилчид шаардагдах төвшинд хүрэхгүй бол ажил олгогч нар давтан сургалт явуулах шаардлагатай. Нүдний хамгаалалтын талаар бол

  • Нүдний хамгаалалтын шилийг хэрхэн зүүж хэрэглэх вэ
  • Ямар хамгаалалтын шил нь чухал байдаг вэ
  • Хэзээ хамгаалалтын шил хэрэглэгддэг вэ
  • Нүдний хамгаалалтын бусад төхөөрөмж
  • Яаралтай тусламжийн үед

Гэх мэт энгийн сургалтууд шаардлагатай байдаг. Нүд хамгаалах төхөөрөмжийг сонгохдоо ажилчны өртөж болохуйц аюулаас хамааруулан сонгох хэрэгтэй.