ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Удирдах ажилтны өөрийн ажиллаж буй байгууллагын өмнө хүлээх хөрөнгийн хариуцлага

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Өөрийн байгууллагын хөрөнгөд учруулж болох эрсдэл

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Удирдах ажилтны байгууллагатай хийсэн гэрээний хуулбар
 • Байгууллагын гэрчилгээ
 • Удирдах ажилтны анкет
 • Байгууллагын сүүлийн 3 жилийн тайлан тэнцэл

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

 • Хариуцлагын хэмжээг тухайн байгууллагын орлого буюу төсвийн хэмжээнээс хамааруулан тогтоох ба 10 сая төгрөгөөс багагүй байна.
 • Даатгалын хураамжийг хариуцлагын хэмжээ, эрсдэлийн төвшин, удирдах ажилтны ажлын мэдлэг, туршлага зэргийг харгалзан тогтооно.

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Шүүхийн шийдвэр
 • Даатгуулагчийн гэрээний эх хувь
 • Нөхөн төлбөр төлүүлэхийг хүссэн өргөдөл
 • Шүүхээр шийдвэрлүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын холбогдох баримт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn

ДААТГАЛЫН ЗӨВЛӨХТЭЙ ХОЛБОГДОХ

Бид харилцагч байгууллагынхаа үйл ажиллагаа, онцлогт тохируулсан эрсдэлийн хамгаалалтыг тусгайлан боловсруулж үйлчилгээний саналыг тавьдаг. Та энэ хэсэгт өөрийн мэдээллийг үлдээснээр даатгалын зөвлөхтэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.