Даатгуулагчийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн болон үзүүлсэн үйлчилгээний шууд үр дүнгээс шалтгаалан үйлчлүүлэгчийн амь нас, эрүүл мэнд болон эд хөрөнгөд учирсан хохирлоос таныг хамгаалах зорилготой даатгал юм.


ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлага

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, холбогдох мэдээллүүд
 • Бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалт
 • Бүтээгдэхүүний патент, үйлчилгээ үзүүлэх лиценз
 • Үйлчилгээ үзүүлэх байрлал

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

 • Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төрөл, даатгуулагчийн бизнесийн онцлог, хариуцлагын хэмжээ, даатгалын эрсдэлийн түвшингээс хамааран даатгалын хураамжийг тогтооно.

НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОЛТ

 • Шүүхийн шийдвэр
 • Даатгалын гэрээт баталгаа , даатгалын гэрээний хувь
 • Хохирлын үнэлгээний акт
 • Нөхөн төлбөр төлүүлэхийг хүссэн өргөдөл
 • Даатгуулагч нь гуравдагч этгээдээс гаргасан хохирлын нэхэмжлэлийг үндэслэлгүй гэж үзэн төлөхөөс татгалзаж уг маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлэх тухайгаа мэдэгдсэн албан захидал

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn

ДААТГАЛЫН ЗӨВЛӨХТЭЙ ХОЛБОГДОХ

Бид харилцагч байгууллагынхаа үйл ажиллагаа, онцлогт тохируулсан эрсдэлийн хамгаалалтыг тусгайлан боловсруулж үйлчилгээний саналыг тавьдаг. Та энэ хэсэгт өөрийн мэдээллийг үлдээснээр даатгалын зөвлөхтэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.