ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Оператор өөрийн ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж, машин механизмын өмчлөгчийн өмнө хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлага.

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Ажил мэргэжлийн алдаа /тухайн мэргэжилтний мэргэжлийн алдаатай үйлдэл, хайхрамжгүй, санамсар болгоомжгүй байдлын улмаас хохирол учруулах/.

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

  • Даатгуулагчийн /Операторын/ овог нэр, регистрийн дугаар
  • Оршин суух хаяг, утас
  • Албан газрын хаяг, утас
  • Мэргэжлийн үнэмлэх

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

  • Хариуцлагын доод хэмжээ тухайн даатгуулагчийн ажиллуулж байгаа хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, машин механизм үнэлгээний 25 хувиас багагүй байна.
  • Даатгалын хураамжийг хариуцлагын хэмжээ болон эрсдэлийн түвшингээс хамааруулан тогтооно.
  • Оператор бүр хариуцлагын даатгалтай байх ба тухайн нэг машин механизмд хүчинтэй байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn

ДААТГАЛЫН ЗӨВЛӨХТЭЙ ХОЛБОГДОХ

Бид харилцагч байгууллагынхаа үйл ажиллагаа, онцлогт тохируулсан эрсдэлийн хамгаалалтыг тусгайлан боловсруулж үйлчилгээний саналыг тавьдаг. Та энэ хэсэгт өөрийн мэдээллийг үлдээснээр даатгалын зөвлөхтэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.