Санхүү, эдийн засгийн чиглэлийн их, дээд сургууль, коллежуудын оюутнуудын дунд зохион байгуулсан “Даатгалын зах зээлийн хөгжлийн гарц” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг СЭЗДС-тай хамтран зохион байгуулж, оюутан залуусын боловсролд хөрөнгө орууллаа.