Үндэсний баяр Цагаан сарыг угтаж нийслэлийн цэцэрлэгүүдийн дунд зохион байгуулсан “МОНГОЛ БАХАРХАЛ” тэмцээнийг “Монголын сургуулийн өмнөх боловсролын багш хөгжлийн төв”-тэй хамтран зохион байгуулж Монгол уламжлал, өв соёл, ёс заншлыг түгээн дэлгэрүүлэхэд хувь нэмэр орууллаа.