МОНГОЛ ДААТГАЛ ХК нь олон улсад үйлчлэх эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг 2010 оноос эхлэн борлуулж байна. Бид дэлхий дахинаа эрүүл мэнд, амь насны болон хөдөлмөрийн чадвар алдалтын даатгалаар тэргүүлэгч ALLIANZ WORLDWIDE CARE компанитай хамтран олон улсад үйлчлэх хувийн эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд санал болгон амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэхүү даатгалд хувь хүн, гэр бүл, хамт олноороо хамрагдах боломжтой бөгөөд үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн 8 төрлийн багцыг 4 бүс нутгийн сонголттой санал болгож байна. Та даатгалд хамрагдсанаар эрүүл мэндийн шалтгаанаар аливаа эмчилгээ үйлчилгээг Монгол улсад болон дэлхий дахинд санхүүгийн хүндрэлгүй авах боломжтой.


Та даатгалд хамрагдсанаар дараах эрсдэлүүдээс хамгаалагдах боломжтой

Эрүүл мэндийн даатгалын багцууд

Essential | Үнэлгээ: 100,000$

Даатгуулагч өөрийн сонгосон бүс нутагт байрлах дурын эмнэлэгт гэрээний жилд 100,000 хүртэл ам.долларын эмчилгээ үйлчилгээг авах боломжтой бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг 3 болон 4-р бүс нутгаас сонгон даатгуулах боломжтой.

Бүс нутгийн сонголт

Бүс нутаг 3.  АНУ, Канад, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Сингапур, Швейцарь орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 4.  АНУ, Канад, Австрали, Бразил, Чили, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Мексик, Сингапур, Швейцарь, Тайланд орохгүйгээр дэлхий дахинд

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦЫН ДАГУУ ТӨЛӨГДӨХ ЗАРДАЛ
Хэвтэн болон өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр (2 ортой стандарт өрөө), үзлэг, шинжилгээ оношилгоо болон эмчилгээ
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах (хүлээлгийн хугацаатай)
Хавдрын эмчилгээ (хүлээлгийн хугацаатай)
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаториор хийгдэх мэс засал
Эмчийн үзлэг болон жороор олгогдох эм тариа, эмчилгээ/боолт
Лабораторийн болон онош тогтоох шинжилгээ оношилгоо
Физик эмчилгээ
Архаг өвчний эмчилгээ (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Архаг өвчний хурц сэдрэлийг намжаах эмчилгээ
Урьдчилан сэргийлэх (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг
10 хүртэлх насны хүүхдэд шаардагдах дархлаажуулалт
Жирэмслэлт болон төрөлттэй холбоотой эмчлгээ үйлчилгээ
Хүндрэлтэй жирэмслэлт
Хэвийн жирэмслэлт
Нярайн анхны үзлэг
Хамгаалалт үйлчлэх бүс нутгаас гадна хийгдэх яаралтай эмчилгээ үйлчилгээ
Advantage | Үнэлгээ: 250,000$

Даатгуулагч өөрийн сонгосон бүс нутагт байрлах дурын эмнэлэгт гэрээний жилд 250,000 хүртэл ам.долларын эмчилгээ үйлчилгээг авах боломжтой бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг 4 бүс нутгаас сонгон даатгуулах боломжтой.

Бүс нутгийн сонголт

Бүс нутаг 1.  Дэлхий дахинд

Бүс нутаг 2.  АНУ, Канад орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 3.  АНУ, Канад, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Сингапур, Швейцарь орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 4.  АНУ, Канад, Австрали, Бразил, Чили, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Мексик, Сингапур, Швейцарь, Тайланд орохгүйгээр дэлхий дахинд

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦЫН ДАГУУ ТӨЛӨГДӨХ ЗАРДАЛ
Хэвтэн болон өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр (2 ортой стандарт өрөө), үзлэг, шинжилгээ оношилгоо болон эмчилгээ
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах (Хүлээлгийн хугацаатай)
Хавдрын эмчилгээ (Хүлээлгийн хугацаатай)
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаториор хийгдэх мэс засал
Эмчийн үзлэг болон жороор олгогдох эм тариа, эмчилгээ/боолт
Лабораторийн болон онош тогтоох шинжилгээ оношилгоо
Физик эмчилгээ
Архаг өвчний эмчилгээ (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Архаг өвчний хурц сэдрэлийг намжаах эмчилгээ
Урьдчилан сэргийлэх (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг
10 хүртэлх насны хүүхдэд шаардагдах дархлаажуулалт
Жирэмслэлт болон төрөлттэй холбоотой эмчлгээ үйлчилгээ
Хүндрэлтэй жирэмслэлт
Хэвийн жирэмслэлт
Advantage Plus | Үнэлгээ: 250,000$

Даатгуулагч өөрийн сонгосон бүс нутагт байрлах дурын эмнэлэгт гэрээний жилд 250,000 хүртэл ам.долларын эмчилгээ үйлчилгээг авах боломжтой бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг 4 бүс нутгаас сонгон даатгуулах боломжтой.

Бүс нутгийн сонголт

Бүс нутаг 1.  Дэлхий дахинд

Бүс нутаг 2.  АНУ, Канад орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 3.  АНУ, Канад, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Сингапур, Швейцарь орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 4.  АНУ, Канад, Австрали, Бразил, Чили, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Мексик, Сингапур, Швейцарь, Тайланд орохгүйгээр дэлхий дахинд

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦЫН ДАГУУ ТӨЛӨГДӨХ ЗАРДАЛ
Хэвтэн болон өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр (2 ортой стандарт өрөө), үзлэг, шинжилгээ оношилгоо болон эмчилгээ
18-с доош насны даатгуулагч хүүхдийг сахих сахиурын ор хоногийн зардал
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах (Хүлээлгийн хугацаатай)
Хавдрын эмчилгээ (Хүлээлгийн хугацаатай)
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаториор хийгдэх мэс засал
Эмчийн үзлэг болон жороор олгогдох эм тариа, эмчилгээ/боолт
Лабораторийн болон онош тогтоох шинжилгээ оношилгоо
Уламжлалт эмчилгээ (Зөвхөн клиникийн эмнэлгийнх хамаарна)
Физик эмчилгээ
Архаг өвчний эмчилгээ (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Архаг өвчний хурц сэдрэлийг намжаах эмчилгээ
Урьдчилан сэргийлэх (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг
10 хүртэлх насны хүүхдэд шаардагдах дархлаажуулалт
Жилд нэг удаа хийгдэх хараа шалгах
Жирэмслэлт болон төрөлттэй холбоотой эмчлгээ үйлчилгээ
Хүндрэлтэй жирэмслэлт
Хэвийн жирэмслэлт
Хамгаалалт үйлчлэх бүс нутгаас гадна хийгдэх яаралтай эмчилгээ үйлчилгээ
Standart | Үнэлгээ: 500,000$

Даатгуулагч өөрийн сонгосон бүс нутагт байрлах дурын эмнэлэгт гэрээний жилд 500,000 хүртэл ам.долларын эмчилгээ үйлчилгээг авах боломжтой бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг 4 бүс нутгаас сонгон даатгуулах боломжтой.

Бүс нутгийн сонголт

Бүс нутаг 1.  Дэлхий дахинд

Бүс нутаг 2.  АНУ, Канад орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 3. АНУ, Канад, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Сингапур, Швейцарь орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 4.  АНУ, Канад, Австрали, Бразил, Чили, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Мексик, Сингапур, Швейцарь, Тайланд орохгүйгээр дэлхий дахинд

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦЫН ДАГУУ ТӨЛӨГДӨХ ЗАРДАЛ
Хэвтэн болон өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр (2 ортой стандарт өрөө), үзлэг, шинжилгээ оношилгоо болон эмчилгээ
18-с доош насны даатгуулагч хүүхдийг сахих сахиурын ор хоногийн зардал
Гэнэтийн ослын гаралтай гэмтсэн шүдний эмчилгээ
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах (Хүлээлгийн хугацаатай)
Нүүлгэн шилжүүлэх болон буцаан тээвэрлэх үйлчилгээ
Хавдрын эмчилгээ (Хүлээлгийн хугацаатай)
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаториор хийгдэх мэс засал
Эмчийн үзлэг болон жороор олгогдох эм тариа, эмчилгээ/боолт
Лабораторийн болон онош тогтоох шинжилгээ оношилгоо
Эмнэлгийн мөнгө
Улсын эмнэлэгт төлбөргүй хэвтэн эмчлүүлсэн үед (30 хоног хүртэл)
Standart Plus | Үнэлгээ: 500,000$

Даатгуулагч өөрийн сонгосон бүс нутагт байрлах дурын эмнэлэгт гэрээний жилд 500,000 хүртэл ам.долларын эмчилгээ үйлчилгээг авах боломжтой бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг 4 бүс нутгаас сонгон даатгуулах боломжтой.

Бүс нутгийн сонголт

Бүс нутаг 1.  Дэлхий дахинд

Бүс нутаг 2.  АНУ, Канад орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 3.  АНУ, Канад, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Сингапур, Швейцарь орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 4.  АНУ, Канад, Австрали, Бразил, Чили, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Мексик, Сингапур, Швейцарь, Тайланд орохгүйгээр дэлхий дахинд

 

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦЫН ДАГУУ ТӨЛӨГДӨХ ЗАРДАЛ
Хэвтэн болон өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр (2 ортой стандарт өрөө), үзлэг, шинжилгээ оношилгоо болон эмчилгээ
18-с доош насны даатгуулагч хүүхдийг сахих сахиурын ор хоногийн зардал
Гэрээр хийгдэх асаргаа сувилгаа
Гэнэтийн ослын гаралтай гэмтсэн шүдний эмчилгээ
Сэтгэцийн эмчилгээ
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах (Хүлээлгийн хугацаатай)
Нүүлгэн шилжүүлэх болон буцаан тээвэрлэх үйлчилгээ
Хавдрын эмчилгээ (Хүлээлгийн хугацаатай)
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаториор хийгдэх мэс засал
Эмчийн үзлэг болон жороор олгогдох эм тариа, эмчилгээ/боолт
Лабораторийн болон онош тогтоох шинжилгээ оношилгоо
Уламжлалт эмчилгээ (Зөвхөн клиникийн эмнэлгийнх хамаарна)
Физик эмчилгээ
Цэвэршилтийн үеийн гормоны эмчилгээ
Тэргэнцэр, таяг зэрэг эмчилгээний туслах хэрэгсэл түрээслэх
Сэтгэцийн эмчилгээ(12 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Архаг өвчний эмчилгээ (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Архаг өвчний хурц сэдрэлийг намжаах эмчилгээ
Архаг өвчнийг хянах эмчилгээ
Хоспист байрлах ор хоног (14 хоног хүртэл)
Урьдчилан сэргийлэх (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг
10 хүртэлх насны хүүхдэд шаардагдах дархлаажуулалт
Аяллын вакцинжуулалт
Шүдний эмчилгээ үйлчилгээ (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай, 10%-ийн өөрийн хүлээх хариуцлагатай)
Шүдний энгийн эмчилгээ
Хэвтэн, амбулаториор болон өдрөөр агт арааг авахуулах
Жирэмслэлт болон төрөлттэй холбоотой эмчлгээ үйлчилгээ
Хүндрэлтэй жирэмслэлт
Хэвийн жирэмслэлт
Нярайн анхны үзлэг
Эмнэлгийн мөнгө
Улсын эмнэлэгт төлбөргүй хэвтэн эмчлүүлсэн үед (30 хоног хүртэл)
Select | Үнэлгээ: 1,000,000$

Даатгуулагч өөрийн сонгосон бүс нутагт байрлах дурын эмнэлэгт гэрээний жилд 1,000,000 хүртэл ам.долларын эмчилгээ үйлчилгээг авах боломжтой бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг 4 бүс нутгаас сонгон даатгуулах боломжтой.

Бүс нутгийн сонголт

Бүс нутаг 1.  Дэлхий дахинд

Бүс нутаг 2.  АНУ, Канад орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 3.  АНУ, Канад, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Сингапур, Швейцарь орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 4.  АНУ, Канад, Австрали, Бразил, Чили, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Мексик, Сингапур, Швейцарь, Тайланд орохгүйгээр дэлхий дахинд

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦЫН ДАГУУ ТӨЛӨГДӨХ ЗАРДАЛ
Хэвтэн болон өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр (2 ортой стандарт өрөө), үзлэг, шинжилгээ оношилгоо болон эмчилгээ
18-с доош насны даатгуулагч хүүхдийг сахих сахиурын ор хоногийн зардал
Төрөх хугацаанаасаа өмнө төрсөн нярайн эмчилгээ
Гэрээр хийгдэх асаргаа сувилгаа
Гэнэтийн ослын гаралтай гэмтсэн шүдний эмчилгээ
Сэтгэцийн эмчилгээ
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах (Хүлээлгийн хугацаатай)
Нүүлгэн шилжүүлэх болон буцаан тээвэрлэх үйлчилгээ
Хавдрын эмчилгээ (Хүлээлгийн хугацаатай)
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаториор хийгдэх мэс засал
Эмчийн үзлэг болон жороор олгогдох эм тариа, эмчилгээ/боолт
Лабораторийн болон онош тогтоох шинжилгээ оношилгоо
Уламжлалт эмчилгээ (Зөвхөн клиникийн эмнэлгийнх хамаарна)
Физик эмчилгээ
Цэвэршилтийн үеийн гормоны эмчилгээ
Тэргэнцэр, таяг зэрэг эмчилгээний туслах хэрэгсэл түрээслэх
Сэтгэцийн эмчилгээ(12 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Архаг өвчний эмчилгээ (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Архаг өвчний хурц сэдрэлийг намжаах эмчилгээ
Архаг өвчнийг хянах эмчилгээ
Хоспист байрлах ор хоног (14 хоног хүртэл)
ХДХВ/ДОХ (зөвхөн цусаар халдварлан дамжсан тохиолдолд)
Урьдчилан сэргийлэх (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг
10 хүртэлх насны хүүхдэд шаардагдах дархлаажуулалт
Аяллын вакцинжуулалт
Шүдний эмчилгээ үйлчилгээ (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай, 10%-ийн өөрийн хүлээх хариуцлагатай)
Шүдний энгийн эмчилгээ
Хэвтэн, амбулаториор болон өдрөөр агт арааг авахуулах
Шүдний нарийвчилсан эмчилгээ
Жирэмслэлт болон төрөлттэй холбоотой эмчлгээ үйлчилгээ
Хүндрэлтэй жирэмслэлт
Хэвийн жирэмслэлт
Нярайн анхны үзлэг
Эмнэлгийн мөнгө
Улсын эмнэлэгт төлбөргүй хэвтэн эмчлүүлсэн үед (30 хоног хүртэл)
Хамгаалалт үйлчлэх бүс нутгаас гадна хийгдэх яаралтай эмчилгээ үйлчилгээ
Superior | Үнэлгээ: 1,500,000$

Даатгуулагч өөрийн сонгосон бүс нутагт байрлах дурын эмнэлэгт гэрээний жилд 1,500,000 хүртэл ам.долларын эмчилгээ үйлчилгээг авах боломжтой бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг 4 бүс нутгаас сонгон даатгуулах боломжтой.

Бүс нутгийн сонголт

Бүс нутаг 1.  Дэлхий дахинд

Бүс нутаг 2.  АНУ, Канад орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 3. АНУ, Канад, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Сингапур, Швейцарь орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 4.  АНУ, Канад, Австрали, Бразил, Чили, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Мексик, Сингапур, Швейцарь, Тайланд орохгүйгээр дэлхий дахинд

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦЫН ДАГУУ ТӨЛӨГДӨХ ЗАРДАЛ
Хэвтэн болон өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр (2 ортой стандарт өрөө), үзлэг, шинжилгээ оношилгоо болон эмчилгээ
18-с доош насны даатгуулагч хүүхдийг сахих сахиурын ор хоногийн зардал
Төрөх хугацаанаасаа өмнө төрсөн нярайн эмчилгээ
Гэрээр хийгдэх асаргаа сувилгаа
Гэнэтийн ослын гаралтай гэмтсэн шүдний эмчилгээ
Сэтгэцийн эмчилгээ
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах (Хүлээлгийн хугацаатай)
Нүүлгэн шилжүүлэх болон буцаан тээвэрлэх үйлчилгээ
Хавдрын эмчилгээ (Хүлээлгийн хугацаатай)
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаториор хийгдэх мэс засал
Эмчийн үзлэг болон жороор олгогдох эм тариа, эмчилгээ/боолт
Лабораторийн болон онош тогтоох шинжилгээ оношилгоо
Уламжлалт эмчилгээ (Зөвхөн клиникийн эмнэлгийнх хамаарна)
Физик эмчилгээ
Цэвэршилтийн үеийн гормоны эмчилгээ
Тэргэнцэр, таяг зэрэг эмчилгээний туслах хэрэгсэл түрээслэх
Сэтгэцийн эмчилгээ(12 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Архаг өвчний эмчилгээ (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Архаг өвчний хурц сэдрэлийг намжаах эмчилгээ
Архаг өвчнийг хянах эмчилгээ
Хоспист байрлах ор хоног (14 хоног хүртэл)
ХДХВ/ДОХ (зөвхөн цусаар халдварлан дамжсан тохиолдолд)
Урьдчилан сэргийлэх (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг
10 хүртэлх насны хүүхдэд шаардагдах дархлаажуулалт
Аяллын вакцинжуулалт
Жилд нэг удаа хийгдэх хараа шалгах
Харааны шил болон контакт линз
Жилд нэг удаа хийгдэх сонсгол шалгах
Сонсголын аппарат
Шүдний эмчилгээ үйлчилгээ (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай, 10%-ийн өөрийн хүлээх хариуцлагатай)
Шүдний энгийн эмчилгээ
Хэвтэн, амбулаториор болон өдрөөр агт арааг авахуулах
Шүдний нарийвчилсан эмчилгээ
18 хүртэлх насны хүүхдийн шүдний гажиг засах
Жирэмслэлт болон төрөлттэй холбоотой эмчлгээ үйлчилгээ
Хүндрэлтэй жирэмслэлт
Хэвийн жирэмслэлт
Нярайн анхны үзлэг
Үргүйдлийн эмчилгээ (Үргүйдлийн шалтгааныг тодорхойлох)
Эмнэлгийн мөнгө
Улсын эмнэлэгт төлбөргүй хэвтэн эмчлүүлсэн үед (30 хоног хүртэл)
Улсын эмнэлэгт төлбөргүй төрсөн үед (хүүхэд тус бүрт)
Хамгаалалт үйлчлэх бүс нутгаас гадна хийгдэх яаралтай эмчилгээ үйлчилгээ
Comprehensive | Үнэлгээ: 2,000,000$

Даатгуулагч өөрийн сонгосон бүс нутагт байрлах дурын эмнэлэгт гэрээний жилд 2,000,000 хүртэл ам.долларын эмчилгээ үйлчилгээг авах боломжтой бүтээгдэхүүн юм. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг 4 бүс нутгаас сонгон даатгуулах боломжтой.

Бүс нутгийн сонголт

Бүс нутаг 1.  Дэлхий дахинд

Бүс нутаг 2.  АНУ, Канад орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 3.  АНУ, Канад, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Сингапур, Швейцарь орохгүйгээр дэлхий дахинд

Бүс нутаг 4.  АНУ, Канад, Австрали, Бразил, Чили, Эх газрын Хятад, Их Британи (Төв Лондон), Хонг Конг, Мексик, Сингапур, Швейцарь, Тайланд орохгүйгээр дэлхий дахинд

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦЫН ДАГУУ ТӨЛӨГДӨХ ЗАРДАЛ
Хэвтэн болон өдрийн эмчилгээ
Ор хоногийн төлбөр (2 ортой стандарт өрөө), үзлэг, шинжилгээ оношилгоо болон эмчилгээ
18-с доош насны даатгуулагч хүүхдийг сахих сахиурын ор хоногийн зардал
Төрөх хугацаанаасаа өмнө төрсөн нярайн эмчилгээ
Гэрээр хийгдэх асаргаа сувилгаа
Гэнэтийн ослын гаралтай гэмтсэн шүдний эмчилгээ
Сэтгэцийн эмчилгээ
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах (Хүлээлгийн хугацаатай)
Нүүлгэн шилжүүлэх болон буцаан тээвэрлэх үйлчилгээ
Хавдрын эмчилгээ (Хүлээлгийн хугацаатай)
Амбулаторийн эмчилгээ
Амбулаториор хийгдэх мэс засал
Эмчийн үзлэг болон жороор олгогдох эм тариа, эмчилгээ/боолт
Лабораторийн болон онош тогтоох шинжилгээ оношилгоо
Уламжлалт эмчилгээ (Зөвхөн клиникийн эмнэлгийнх хамаарна)
Физик эмчилгээ
Цэвэршилтийн үеийн гормоны эмчилгээ
Тэргэнцэр, таяг зэрэг эмчилгээний туслах хэрэгсэл түрээслэх
Сэтгэцийн эмчилгээ(12 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Архаг өвчний эмчилгээ (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Архаг өвчний хурц сэдрэлийг намжаах эмчилгээ
Архаг өвчнийг хянах эмчилгээ
Хоспист байрлах ор хоног (14 хоног хүртэл)
ХДХВ/ДОХ (зөвхөн цусаар халдварлан дамжсан тохиолдолд)
Урьдчилан сэргийлэх (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай)
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг
10 хүртэлх насны хүүхдэд шаардагдах дархлаажуулалт
Аяллын вакцинжуулалт
Жилд нэг удаа хийгдэх хараа шалгах
Харааны шил болон контакт линз
Жилд нэг удаа хийгдэх сонсгол шалгах
Сонсголын аппарат
Шүдний эмчилгээ үйлчилгээ (6 сарын хүлээлгийн хугацаатай, 10%-ийн өөрийн хүлээх хариуцлагатай)
Шүдний энгийн эмчилгээ
Хэвтэн, амбулаториор болон өдрөөр агт арааг авахуулах
Шүдний нарийвчилсан эмчилгээ
18 хүртэлх насны хүүхдийн шүдний гажиг засах
Жирэмслэлт болон төрөлттэй холбоотой эмчлгээ үйлчилгээ
Хүндрэлтэй жирэмслэлт
Хэвийн жирэмслэлт
Нярайн анхны үзлэг
Үргүйдлийн эмчилгээ (Үргүйдлийн шалтгааныг тодорхойлох)
Эмнэлгийн мөнгө
Улсын эмнэлэгт төлбөргүй хэвтэн эмчлүүлсэн үед (30 хоног хүртэл)
Улсын эмнэлэгт төлбөргүй төрсөн үед (хүүхэд тус бүрт)
Хамгаалалт үйлчлэх бүс нутгаас гадна хийгдэх яаралтай эмчилгээ үйлчилгээ

Даатгуулах хүсэлт гаргагч

 • Монгол Улсын 64 хүртэл насны иргэн; хувь хүн, гэр бүл, байгууллага хамт олон
 • Гадаадын иргэд, Монгол улсад байнга оршин суугаа гадаадын иргэд, тэдгээрийн гэр бүл

Даатгалд хамрагдах алхамууд:

 1. Эрүүл мэндийн багц болон бүс нутгийг өөрийн болон гэр бүлийнхээ хэрэгцээнд нийцүүлэн сонгох
 2. Гэр бүлийн гишүүн тус бүр эрүүл мэндийн асуулгын хуудас бөглөн биечлэн эсвэл health@mongoldaatgal.mn хаягаар хүргүүлж эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэнэ. /Хувь хүний асуулгын хуудас эндээс татаж авна уу/
 3. Эрүүл мэндийн даатгалын мэргэшсэн баг эрсдэлийн үнэлгээг хийж, танд зориулан даатгалын хураамжийг тооцоолон танилцуулна.
 4. Талууд харилцан тохиролцсон тохиолдолд даатгалын гэрээг батална.

Нөхөн төлбөр

Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлт

 • Нөхөн төлбөрийн өргөдлийн маягт /claim form/
  • A тал – Даатгуулагч өөрөө бөглөх
  • Б тал –  Эмчлэгч эмч бөглөх /бүрэн, дэлгэрэнгүй/
 • Зардлын нэгдсэн нэхэмжлэх
 • Нийт зардлын задаргаа
 • Төлбөр төлсөн баримтууд
 • Эмчийн дүгнэлт – лабораторийн шинжилгээ, багажийн оношлогооны дүгнэлтүүд
 • Эмчийн бичсэн эмийн жорын хуудас – онош болон огноог заавал оруулах

/Нөхөн төлбөрийн өргөдлийн маягтыг эндээс татаж авна уу/

Гэрээт эмнэлэгүүд
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл
 • Даатгалын лавлах: 1800-1990
 • Имэйл хаяг: health@mongoldaatgal.mn

ДААТГАЛЫН ЗӨВЛӨХТЭЙ ХОЛБОГДОХ

Та өөрийн нэр, утас, имэйлээр үлдээснээр манай даатгалын зөвлөх тантай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.