mn en kr

Даатгалын тооцоолуурАВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ


Таны автотээврийн хэрэгслийг гэнэтийн аливаа эрсдэлээс хамгаалах зорилго бүхий 5 багц хамгаалалтыг танд санал болгож байна. Даатгалын хураамжийг тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэлгээнээс хувьчлан тооцно. Мөн харилцагч та өөрийн хариуцах хэсэгтэй эсэхээ сонгох боломжтой.

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

ДААТГАЛЫН ТӨРӨЛ


ҮР ДҮН:


*Өөрийн хүлээх хариуцлага 0% 10%
Хураамж
*Олгогдох нөхөн төлбөрийн дүнгээс даатгуулагчийн өөрөө хариуцах мөнгөн дүн

ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ