mn en kr

Даатгалын тооцоолуурГАДААДАД ЗОРЧИГЧДЫН ДААТГАЛ


Зорчих гэж буй орон, зорчих хоног, даатгалын үнэлгээнээс хамаарч дараах байдлаар хураамж тооцоологдно.

Зорчих улс

Таны нас

Аялах хугацаа(хоног)


  • ДААТГУУЛАГЧ 71-79 НАСТАЙ БОЛ ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ 2 ДАХИН НЭМЭГДҮҮЛНЭ.
  • ДААТГУУЛАГЧ 80-84 НАСТАЙ БОЛ ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ 2.5 ДАХИН НЭМЭГДҮҮЛНЭ.
  • travelmthree

ҮР ДҮН:


Даатгалын үнэлгээ* $30,000 $50,000 $100,000
Хураамж $0 $0 $0
*нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ