mn en kr

АЖЛЫН БАЙРНЫ АНКЕТ


Зураг оруулах

Ерөнхий мэдээлэл


- -  

Боловсрол


Ерөнхий боловсрол

Суралцсан хугацаа Сургуулийн нэр, хот, улс Сонгон, гүнзгий, мэргэшил Үнэмлэх гэрчилгээний # Голч оноо % Голч дүн
Элссэн Төгссөн
МӨР НЭМЭХ

Дээд боловсрол

Суралцсан хугацаа Сургуулийн нэр, хот, улс Мэргэжил, мэргэшил Үнэмлэх гэрчилгээний # Голч оноо % Голч дүн
Элссэн Төгссөн
МӨР НЭМЭХ

Эрдмийн зэрэг, цол

Хамгаалсан хугацаа Хамгаалсан сургууль, байгууллага, хот, улс Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв, чиглэл Зэрэг Голч дүн
Эхэлсэн он Хамгаалсан он
МӨР НЭМЭХ

Сургалт дадлага

Он Хугацаа Хаана ямар байгууллагад Сургалт, дадлагын сэдэв, чиглэл
МӨР НЭМЭХ

Мэргэшсэн зэрэг

Зэрэг авсан огноо Хүчинтэй хугацаа Мэргэшсэн зэргийн нэр
МӨР НЭМЭХ

Ажилласан байдалНДДэвтэр, ЭМДДэвтэр, Хөдөлмөрийн гэрээгээр баталгаажсан бол чагтална


МӨР НЭМЭХ
Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Удирдлагын нэр Албан тушаал Утасны дугаар
Орсон Гарсан Эрхэлж байсан ажил албан тушаал Сарын үндсэн цалингийн хэмжээ
Хариуцаж байсан чиг үүргүүд Ажлаас гарсан шалтгаан
Байгууллагын нэр Гишүүнчлэлийн төрөл Хэзээнээс Тайлбар
МӨР НЭМЭХ

ГАДААД ХЭЛ


Гадаад хэл Ерөнхий түвшин Унших чадвар Бичих чадвар Ярих чадвар Сонсох чадвар Хэрхэн сурсан талаар товч тайлбар
МӨР НЭМЭХ
Түвшин тогтоох шалгалтын нэр Хаана, ямар байгууллагад Огноо Авсан оноо/ Дээд оноо
МӨР НЭМЭХ

КОМПЬЮТЕРИЙН ӨРГӨН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ПРОГРАМ АШИГЛАХ ЧАДВАР


Програмын нэр Түвшин Тайлбар
МӨР НЭМЭХ

АВЬЯАС ЧАДВАР


Урлаг, спортын төрөл Хичээллэсэн жил Зэрэг, цол Амжилт
МӨР НЭМЭХ

ШАГНАЛ, ШИЙТГЭЛ


Шагнагдсан он Хаана ямар байгууллагаас Шагналын нэр Тайлбар
МӨР НЭМЭХ

БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ


Овог, нэр Эрхэлдэг ажил Утас Тайлбар
МӨР НЭМЭХ

ГЭР БҮЛ ХАМААТАН САДАНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


Овог, нэр Таны хэн болох Төрсөн он Төрсөн газар Одоо эрхэлж буй ажил Утасны дугаар
МӨР НЭМЭХ
Овог, нэр Таны хэн болох Төрсөн он Төрсөн газар Одоо эрхэлж буй ажил Утасны дугаар
МӨР НЭМЭХ

Ажлын байрны мэдээлэл авсан эх үүсвэрийг тэмдэглэнэ үүХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ