ДААТГАЛЫН ТООЦООЛУУРАвтотээврийн хэрэгслийн даатгал


Автотээврийн хэрэгслийн даатгал нь 3-н төрөлтэй бөгөөд тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэлгээнээс хувьчлан хураамж тооцно. Мөн хэрэглэгч өөрийн хариуцах хэсэгтэй эсэхээ сонгоно.

Зах зээлийн үнэлгээ

Даатгалын төрөл


Үр Дүн:


Өөрийн хүлээх хариуцлага* 0% 10%
Хураамж
*Олгогдох нөхөн төлбөрийн дүнгээс даатгуулагчийн өөрөө хариуцах мөнгөн дүн

Хайх зүйлээ бичнэ үү