mn en kr

Даатгалын тооцоолуурАВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ


Автотээврийн хэрэгслийн даатгал нь 3-н төрөлтэй бөгөөд тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэлгээнээс хувьчлан хураамж тооцно. Мөн хэрэглэгч өөрийн хариуцах хэсэгтэй эсэхээ сонгоно.

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

ДААТГАЛЫН ТӨРӨЛ


ҮР ДҮН:


*Өөрийн хүлээх хариуцлага 0% 10%
Хураамж
*Олгогдох нөхөн төлбөрийн дүнгээс даатгуулагчийн өөрөө хариуцах мөнгөн дүн

ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ