Монгол орныг
хамарсан даатгалын
өргөн сүлжээ
Online service   Select  

Online service

Online service coming soon.


Retail insurance

Corporate insurance

Claim service


Монгол Даатгал компани нь Монгол орон даяар үйл ажиллагаа явуулж буй 29 салбар нэгж, 670
төлөөлөгчөөрөө дамжуулан, Монгол Улсын нийт иргэддээ даатгалын бүхий л
төрлийн үйлчилгээг хүргэж байна.

ENTER SEARCH TEXT