Иргэдэд зориулсан даатгалын үйлчилгээ

Биднийг сонгох шалтгаан

Салбарын тэргүүлэгч

86 жилийн түүхтэй салбарын анхны компани, ололт амжилтуудыг бүтээж ажилладгийн хувьд бид өөрийн өргөн мэдээлэл, технологийн дэвшлүүдийг ашиглан харилцагчдынхаа эрсдэлд бодитой үнэлэлт өгөх туршлагатай байж санхүүгийн голлох үзүүлэлтээр ямагт тэргүүлэгч нь байсаар ирлээ.

Санхүүгийн чадамж

Даатгалын зах зээл дэх хамгийн том нөөц сангийн хамгаалалт болон 12,5 сая ам.доллар хүртэлх үнэлгээтэй даатгалын гэрээнүүдийг олон улсад нэр хүндтэй зах зээлд тэргүүлэгч давхар даатгалын компаниудаар гэрээний дагуу харилцагч бүрийг автоматаар хамгаалалтад авдаг.

Мэргэшсэн баг

Харилцагчдынхаа эрсдэлийг бодитой үнэлэхийн тулд ажилтнуудын мэргэшил, ур чадварыг чухалчлан тогтмол сургалтад хамруулж мэргэжлийн, мэргэшсэн баг бүрдүүлэхэд онцгойлон анхаардаг.

Даатгалын өргөн сүлжээ

Монгол улсын 21 аймаг, Нийслэл хотын дүүрэг бүрт байрласан 33 салбар нэгж, 700 гаруй мэргэшсэн даатгалын төлөөлөгч бүхий даатгалын хамгийн өргөн сүлжээгээр дамжуулан харилцагчиддаа үйлчилдэг.

Харилцагчдын төлөөлөл

Цахим даатгал №1

Даатгалын үйлчилгээг илүү хялбар, илүү хурднаар

Та өөрт хэрэгцээт даатгалын үйлчилгээг гар утсаараа

Дэлгэрэнгүй

2019 ОН

Монгол улсын даатгалын анхны компани, салбарын ололт амжилтуудыг бүтээж ажилладгийн хувьд өөрийн өргөн мэдээлэл, технологийн шийдлээр харилцагчдынхаа эрсдэлд бодитой үнэлэлт өгөх туршлагатай, санхүүгийн голлох үзүүлэлтээр ямагт тэргүүлэгч нь байна.

  • 30 салбар нэгж
  • 700 гаруй төлөөлөгч
  • 73 төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүн
  • 7/24 цагийн мэдээлэл зөвлөгөө
тэрбум
Нөөц сан
тэрбум
Олгосон нөхөн төлбөр
,000
Даатгуулагч

Мэдээ, мэдээлэл