ХАРИЛЦАГЧАА ДЭЭДЛЭН
ХҮНДЭЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ДЭЛХИЙН СТАНДАРТААР
ДАХИН БАТАЛГААЖЛАА.
ОНЛАЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ   Сонгоно уу  

ОНЛАЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Онлайн даатгалын үйлчилгээ тун удахгүй.


Иргэдийн даатгал

Байгууллагын даатгал

Нөхөн төлбөр


Монгол Даатгал компани нь Монгол орон даяар үйл ажиллагаа явуулж буй 29 салбар нэгж, 670
төлөөлөгчөөрөө дамжуулан, Монгол Улсын нийт иргэддээ даатгалын бүхий л
төрлийн үйлчилгээг хүргэж байна.

ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ